Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto chleba

2016-08-28
Fot. Aleksandra Wojdyło
Rolnicy rozumieją doskonale, że żadna praca na nic się zda, jeśli wcześniej Pan Bóg nie pobłogosławi. Wiedzą również doskonale, że za otrzymane dary i łaski należy podziękować. Dlatego do sanktuarium Matki Bożej w Lubawie – Lipach w niedzielę 28 sierpnia przybyli rolnicy z całej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami, aby złożyć doroczne dziękczynienie Bogu za plony pól, sadów i ogrodów. Dziękowano również za 800 lat chrztu ziemi lubawskiej.

Organizatorami diecezjalno-gminnego święta rolniczego byli: Tomasz Ewertowski (Wójt Gminy Lubawa), ks. kan. Marcin Staniszewski (dziekan dekanatu lubawskiego),  ks. kan. Mieczysław Rozmarynowicz (kustosz sanktuarium MB Lipskiej) i ks. kan. Zbigniew Gański (Diecezjalny Duszpasterz Rolników).Barwny korowód z wieńcami dożynkowymi rozpoczął diecezjalno-gminne uroczystości. Z wykładem na temat 8 wieków chrześcijańskiej Lubawy wystąpił ks. kan. Marcin Staniszewski.

Centralnym punktem święta rolniczego była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych gminy, powiatu, województwa, organizacji rolniczych oraz poczty sztandarowe. Na początku uroczystości słowo powitania skierował kustosz sanktuarium lipskiego ks. kan. Mieczysław Rozmarynowicz. Następnie starostowie dożynek złożyli na ręce Księdza Biskupa bochny chleba, wypieczone z tegorocznych zbiorów, które po pobłogosławieniu zostały wręczone przedstawicielom władz samorządowych do sprawiedliwego podziału.

Starostami tegorocznych dożynek byli Agnieszka i Zbigniew Makowscy oraz rolnicy ekologiczni Barbara i Sławomir Józefowicz. Państwo Makowscy we wsi Tuszewo k. Lubawy na 55 hektarach uprawiają zboża i rzepak. Hodują kurczęta rzeźne i bydło. Współpracują z katedrą żywienia zwierząt na UWM w Olsztynie. Są członkami duszpasterstwa rolników oraz Bractwa św. Izydora. Państwo Józefowicz we wsi Rynek k. Grodziczna prowadzą ekologiczne gospodarstwo o pow. 12 ha. Uprawiają różne rośliny oleiste, których tłoczony jest olej oraz zboża. W sadzie odnawiają stare odmiany drzew i krzewów owocowych. Są członkami Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „Ekołan”.

W homilii biskup Andrzej nawiązując do istoty chleba, tego codziennego, powszedniego, o który codziennie w modlitwie prosimy, mówił o najważniejszych wymiernych wartościach dla człowieka, jakimi są praca, pokój, miłość, prawda i sprawiedliwość. Dodał jednak, że również istotne dla życia są wartości niematerialne. Ziemia dla rolnika oprócz wartości podstawowej stanowi także ojcowiznę, a tym samym porównywana jest do Ojczyzny i umiłowania ziemi ojców. Ojczyzna i ojcowizna często postrzegane są nierozłącznie. Rolnicy są stabilnością państwa, ponieważ w ziemi oprócz ich potu pracy jest krew broniących ziemi. Odwołując się do słów W. Witosa Biskup Andrzej docenił rolników jako świadomych, niezależnych, gotowych oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. - Dożynkowe święto, to święto chleba i Bogu dziękujemy z ten chleb – mówił bp Andrzej. - Brak chleba kojarzący się z krzywdą i niesprawiedliwością jest również dotkliwy, co głód ducha, prawdy, pokoju miłości i sprawiedliwości, czyli tych wartości bez których nie można normalnie żyć – podkreślił.

Doceniając pracę rolników mówił, że „człowiek pracujący na roli jest odpowiedzialny i sumienny, jest przyjazny naturze, a tym samym otwarty na Boga, na współpracę ze Stwórcą, na Bożą Opatrzność, która kieruje światem.” W chlebie zawiera się pokora i prostota, skromność, ludzka praca, trud często cierpienie. Natomiast Jezus Chrystus, Chleb Żywy, jest gwarantem zaspokojenia tych braków i uzyskania prawdziwego pokoju, ponieważ przy Jego stole nie ma podziałów, upokorzeń, odrzucenia. Na koniec, dziękując rolnikom za trud i tegoroczne plony Biskup Andrzej wyraził życzenie, aby każda rodzina parafialna przy ołtarzu eucharystycznym umacniała swoje więzi, jednoczyła się i w ten sposób przenikała życie społeczne.

Przedstawiciele dekanatów przynieśli do ołtarza dary – owoce swojej pracy: świecę, kwiaty, chleb, owoce, warzywa, miód, wytwory rękodzieła ludowego, produkty ekologiczne, przetwory owocowo-warzywne, wypieki.

Po komunii diecezjalny duszpasterz rolników skierował słowa podziękowania: do Biskupa Andrzeja za opiekę nad duszpasterstwem rolników, do kustosza sanktuarium, do dziekana lubawskiego, władz samorządowych i ekologów za współorganizację rolniczego święta, do rolników za ich pracę, do kapłanów za opiekę duchową nad bracią rolniczą. Zapewnił wszystkich o pamięci modlitwie podczas spotkań duszpasterstwa rolników i Bractwa Św. Izydora. - Czas modlitewnych spotkań rolników i mieszkańców wsi jest dobrą sposobnością, aby zagłębić się w istotę powołania rolnika i jego zadań we współczesnym świecie – dodał duszpasterz. Zaprosił również do uczestnictwa w ogólnopolskiej pielgrzymce rolników na Jasnej Górze.

Starostowie dożynkowi odczytali modlitwę rolnika, w której zawarto słowa dziękczynienia za opiekę nad pracą na roli, ale również prośbę do matki Bożej Lipskiej o dalszą pomoc i opiekę. Na koniec Eucharystii rolnicy odnowili Akt Zawierzenia Matce Bożej, Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia wieńców żniwnych, a starostowie podzielili się w wszystkimi poświęconym chlebem dożynkowym.

Po Mszy św. wojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski odczytał list prezydenta RP Andrzej Dudy z okazji dożynek (które w całej Polsce odbywają się pod jego patronatem). Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski odczytał z kolei list od premier Beaty Szydło. Ze słowem podziękowań dla rolników wystąpił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz senator Bogusława Orzechowska, którzy złożyli wszystkim rolnikom podziękowanie za trudną, ale potrzebną i odpowiedzialną pracę.

Jak co roku odbywa się także konkurs wieńców dożynkowych. W tym roku podziwiano 20 dzieł sztuki ludowej, misternie wyplecionych z kłosów zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. W swojej symbolice nawiązywały do Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży, 1050. rocznicy Chrztu Polski, czy 800-lecia chrztu ziemi lubawskiej, jednak najwięcej było tradycyjnych koron żniwnych, uplecionych według tradycyjnych wzorów. Komisja najwyżej oceniła wieniec reprezentujący parafię Złotowo (dekanat Lubawa), a wieniec z Rożentala otrzymał nagrodę ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Wszystkim wręczono podziękowania za piękne dzieła sztuki ludowej.

Rolnicze święto trwało aż do wieczora. Blok artystyczny zawierał różnorodne atrakcje muzyczne. Dodatkowo prezentowały się Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, trwała promocja produktów rolnictwa ekologicznego.

Tekst i foto: Aleksandra Wojdyło

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.