Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje dla diakonów stałych

2016-09-01
Fot. Archiwum dk. Waldemara Rozynkowskiego
W dniach 26-28 sierpnia 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej na Bielanach w Warszawie miały miejsce rekolekcje diakonów stałych. Dni skupienia były skierowane nie tylko do diakonów stałych w Polsce, ale także do ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju.

W rekolekcjach wzięło udział ponad 30 osób, w tym 9 diakonów stałych: dk. Bogdan Sadowski - główny organizator rekolekcji (archidiecezja warszawska); dk. Tadeusz Cieślik (archidiecezja katowicka); dk. Marek Czogalik (diecezja gliwicka); dk. Czesław Cebulla, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wilczek (wszyscy z diecezji opolskiej); dk. Tomasz Chmielewski, dk. Waldemar Rozynkowski (diecezja toruńska). Czterem diakonom stałym towarzyszyły ich małżonki. Pozostali uczestnicy, to zainteresowani powołaniem oraz obecnością diakonatu stałego w Kościele w Polsce, którzy przyjechali z kilku archidiecezji i diecezji: bydgoskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, opolskiej, pelplińskiej, siedleckiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej.

Uczestnikiem rekolekcji był także ks. Marcin Bonk proboszcz parafii w pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dąbrowie w diecezji opolskiej. W tej parafii mieszka i posługuje diakon stały Czesław Cebulla. Obecność ks. Marcina była dla nas bardzo cenna. Jako proboszcz dzielił się z nami doświadczeniem posługi diakona stałego w parafii, która posiada tylko jednego kapłana, a jednocześnie w jej granicach znajduje się kilka ośrodków filialnych. Mówił o tym jakie przesłanki skłoniły go do tego, aby poprosić księdza biskupa ordynariusza o diakona stałego do parafii. Wymienił między innymi potrzebę pomocy duszpasterskiej w ośrodkach filialnych oraz posługę diakona podczas różnego rodzaju nabożeństw, na przykład tych związanych z procesjami. Nie bez znaczenia było również i to, jak dodał, że jego świątyni parafialnej patronuje diakon, św. Wawrzyniec.

W Polsce od czerwca 2016 roku, w kilku diecezjach, posługuje już 21 diakonów stałych. Ostatnie święcenia miały miejsce w Szczecinie. 18 czerwca br. abp Andrzej Dzięga udzielił w katedrze szczecińskiej święceń diakonatu 4 żonatym mężczyznom: Marcinowi Gajdzie, Robertowi Marszałkowi, Romanowi Wojciechowskiemu oraz Pawłowi Ziętkowi.

Czas rekolekcji wypełniony był: Eucharystią, liturgią godzin, konferencjami, dyskusją, dzieleniem oraz świadectwami posługi diakonów stałych. Podczas jutrzni rozważaliśmy fragmenty homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka do diakonów stałych z okazji Jubileuszu Miłosierdzia na Watykanie w dniu 29 maja 2016 roku. W sobotę w programie rekolekcji znalazł się wyjazd do Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku zwiedziliśmy cały obiekt, a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą przeżywaliśmy wspólnie z parafianami. W pomieszczeniach, położonego w sąsiedztwie wznoszonej świątyni, Instytutu Papieża Jana Pawła II, odmówiliśmy nieszpory. Podczas skupienia wysłuchaliśmy także kilku interesujących nauk formacyjnych.

Ks. Adrian Zawadzki z parafii Matki Bożej Różańcowej z Piaseczna pod Warszawą, podczas sobotniej konferencji, odwołał się do podstawowych ksiąg liturgicznych, w których opisano posługę diakona. Charakteryzując posługę diakonów stałych zachęcał ich szczególnie do częstego udzielania błogosławieństwa, poczynając od członków ich rodzin. Stwierdził, że posługa wyrażająca się poprzez błogosławieństwo powinna być na stałe obecna w życiu diakona stałego.

Dk. Waldemar Rozynkowski z Torunia wygłosił dwie konferencje. W sobotę 27 sierpnia podzielił się z zebranymi refleksją nad doświadczeniem i wyzwaniami w posłudze diakona stałego w Polsce. Pierwszy diakon stały został wyświęcony w Polsce w czerwcu 2008 roku. Tak więc w Kościele w Polsce od 8 lat uczymy się obecności i posługi diakona stałego. Chociaż jest to niedługi czas to jednak niezwykle bogaty w zupełnie nowe doświadczenia duszpasterskie w naszym kraju. W niedzielę natomiast został przez niego podjęty niezwykle ważny temat dotyczący roli żony, a szerzej najbliższej rodziny, w posłudze diakona stałego w Polsce. Punktem wyjścia do refleksji nad tym tematem były zapisy w podstawowym dokumencie wyznaczającym ramy funkcjonowania diakonatu stałego w Polsce, mianowicie w Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Nie mamy wątpliwości, że podjęty temat dopomina się zainteresowania i, że będzie podejmowany podczas kolejnych spotkań i rekolekcji środowiska diakonów stałych. Potrzebujemy bowiem chociażby konkretnych propozycji dla żon i rodzin podczas formacji kandydatów do diakonatu stałego, a po święceniach także przestrzeni dla nich w formacji ciągłej diakona stałego. Poza tym niezwykle naglącym wyzwaniem jest podjęcie pogłębionej refleksji teologicznej i pastoralnej nad znaczeniem sakramentu małżeństwa w posłudze diakona stałego w Kościele w Polsce. Wreszcie potrzebujemy także odważnego świadectwa żon diakonów stałych, które będzie odgrywało fundamentalną rolę nie tylko w rozwoju ale także w jakości posługi diakona stałego.

Dk. Rudolf Wilczek posługujący w parafii w Pietrowicach Wielkich w diecezji opolskiej, przybliżył zebranym spotkanie diakonów stałych, które miało miejsce w Rzymie oraz w Asyżu w dniach od 21 do 25 października 2015 roku. Około 600 diakonów stałych, pochodzących z 35 krajów spotkało się, aby przeżywać uroczystości jubileuszowe z okazji 50 rocznicy przywrócenia w Kościele diakonatu stałego przez Sobór Watykański II. Jubileusz stał się okazją do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością diakonatu stałego w Kościele, który jest obecny w wielu krajach, na wszystkich kontynentach. Dk. Rudolf zwrócił uwagę na to, że podczas spotkania najistotniejszym w refleksji nad diakonatem stałym było zwrócenie uwagi na to, że on istnieje w Kościele, a w związku z tym główna misja diakonów stałych związana jest z ich obecnością i trwaniem w tych konkretnych miejscach, w których postawił ich Bóg. Podczas spotkania podkreślano także, że diakon stały z jednej strony buduje mosty między Kościołem a światem, a z drugiej sam jest mostem pomiędzy Kościołem a światem.

Dk. Bogdan Sadowski z Warszawy podzielił się natomiast z zebranymi swoim bogatym doświadczeniem pracy w mediach. Jako wieloletni dziennikarz zwrócił uwagę na różne wyzwania, a nawet zagrożenia, jakie pojawiają się w relacji Kościół a media, duchowni (w tym diakoni stali) a media oraz szerzej wierni a media.

Ważnym wydarzeniem naszych rekolekcji było niedzielne spotkanie z ks. kard. Kazimierzem Nyczem. Podzielił się on z nami własną refleksją nad obecnością diakonatu stałego w Kościele na świecie oraz w Polsce, a szczególnie w swojej archidiecezji. Przypomniał jak oczywistą i ważną jest posługa diakonów stałych w krajach misyjnych. W naszej ojczyźnie Ksiądz Kardynał widzi także przestrzeń dla obecności diakonów stałych. Dotyczy to chociażby parafii, w których spotykamy po kilka obiektów sakralnych (świątyń i kaplic filialnych), a posługuje w nich tylko jeden kapłan. Ksiądz kardynał przewodniczył także Eucharystii, która kończyła nasze rekolekcyjne spotkanie.

Na zakończenie rekolekcji ustaliliśmy, że w 2017 roku spotkanie diakonów stałych, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju, odbędzie się prawdopodobnie na początku lipca w diecezji gliwickiej. Już dzisiaj na nie serdecznie zapraszamy.
Dk. Waldemar Rozynkowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.