Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Przegląd kolęd i pastorałek

2007-01-28
fot. Laureaci i uczestnicy Przeglądu Kolęd z Ks. Proboszczem i przedstawicielami Jury / Aleksandra Wojdyło
Tradycja śpiewania kolęd sięgająca czasów średniowiecza jest wciąż żywa.
W niedzielę 7 stycznia br. w parafii NSPJ w Górnych Wymiarach zorganizowano Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Myślą przewodnią było oddanie hołdu Jezusowi w żłóbku, jak również zwrócenie uwagi najmłodszego pokolenia na Światłość świata, która nadaje sens i cel życia każdemu katolikowi.


W konkursie dzieci oraz młodzież prezentowały oprócz pieśni bożonarodzeniowych również utwory muzyczne i poetyckie: od najstarszych, ludowych kolęd, przez najliczniejsze XIX-wieczne, aż do najnowszych pastorałek. Wraz z uczestnikami kolędy i pastorałki chętnie śpiewali zgromadzeni w wypełnionym po brzegi kościele parafianie i goście.

Jury konkursowe: Regina Gargol, Sabina Gargol, Lilianna Stachulska pod przewodnictwem organisty Krzysztofa Czechowskiego nagrodziło: Mateusza Szulca (za nowatorskie wykonanie „Kolędy dla nieobecnych”), Anetę Dętkoś oraz Kamilę Coch. Wyróżniono ponadto 6 osób, a wśród nich najmłodszą uczestniczkę konkursu 4-letnią Wiktorię. Pozostali otrzymali upominki za uczestnictwo. Nagrody ufundował ks. proboszcz Zbigniew Gański. Na zakończenie schola parafialna wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kościele wspólnym śpiewem kolęd podziękowała Panu Bogu i uczestnikom przeglądu.

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.