Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

150 lat kościoła w Jabłonowie - Zamku

2016-10-04
Fot. Aleksandra Wojdyło
Z okazji 150. rocznicy oddania Panu Bogu na własność świątyni pw. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku, dnia 2 października, Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Szamocki.

Uroczystość została poprzedzona misjami parafialnymi, które poprowadził jezuita o. Krzysztof Łaszcz. W ten sposób proboszcz parafii ks. kan. Janusz Kowalski pragnął nawiązać do historii sprzed ponad 240 lat, gdy kościołem opiekowali się właśnie jezuici.

W homilii Biskup Józef zaznaczył, że ważnym zadaniem jest modlitwa o wiarę, aby jej nie zabrakło ani teraz, ani w kolejnym pokoleniu. Jak wielkie wyzwanie nas czeka, aby ta zabytkowa świątynia nie stała się muzeum kiedyś w przyszłości.

- Kim jest dla nas Pan Bóg okazujemy w pięknie świątyni na zewnątrz, dlatego dbamy o nią i ją upiększamy? Jakże musiała być wielka wiara przodków w odbudowywaniu trzykrotnym świątyni. Mocą Ducha Świętego zachowali ten depozyt otrzymany przez swoich przodków. Ponieważ odnowa Kościoła płynie zawsze z wiary i miłości do Pana Boga – dodał kaznodzieja.

Po zakończonej Mszy św. procesjonalnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, aby błagać o Boże miłosierdzie oraz dziękować za życie i wiarę przodków.  Polecano w modlitwie kapłanów, rodziny, poległych. Za wstawiennictwem Maryi modlono się za samych siebie, aby być gotowym w każdej chwili stanąć przed Bogiem i cieszyć się Nim w Niebie.  

Z historii parafii
           Parafia pw. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku jest jedną z najstarszych na ziemi chełmińskiej. Jej powstanie oraz tytuł nawiązuje do wydarzeń związanych ze śmiercią św. Wojciecha (23 IV  997 r.) oraz wykupieniem jego ciała od Prusaków przez Bolesława Chrobrego. Uroczysta peregrynacja wykupionego ciała św. Wojciecha wiodła z Żuław przez Jabłonowo w kierunku Gniezna. Na Jabłonowskim Wzgórzu orszak z ciałem św. Wojciecha zatrzymał się na odpoczynek.

W XI wieku, prawdopodobnie z polecenia Bolesława Chrobrego, powstał pierwszy, drewniany kościół ku czci św. Wojciecha, który spłonął w 1661 r. Kolejny, drewniany kościół został zniszczony podczas burzy 2 października 1785 r. Trzeci również drewniany kościół, pokryty gontem, poddany został rozbiórce w 1859 r. Czwarty, aktualnie istniejący kościół, zbudowany w latach 1860 – 1864 jest czwartą świątynią w historii parafii pw. św. Wojciecha. Powstał z fundacji Stefana i Otolii Narzymskich (fundatorzy spoczywają w podziemiach świątyni).  Kościół został wzniesiony w stylu neogotyku angielskiego na wzór kościoła św. Maurycego w Angers we Francji i kościoła św. Mikołaja w Hamburgu. Konsekracji kościoła dokonał biskup chełmiński Jan Nepomucen Marwicz dnia 7 października 1866r r.

W latach 1641 – 1773 duszpasterstwem w parafii pw. św. Wojciecha zajmowali się Jezuici. W latach 1946 - 1978 kościół św. Wojciecha utracił prawa parafii, stając się kościołem filialnym (pogrzebowym) na rzecz kościoła poewangelickiego pw. Chrystusa Króla. Od 1978 r. funkcjonuje jako samodzielny kościół parafialny.

Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.