Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konsekracja dwóch wdów

2016-10-08
Fot. Katolicki Toruń
Dwie wdowy zostały w sobotę, 8 października konsekrowane przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Uroczystość odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W diecezji toruńskiej jest obecnie 5 wdów konsekrowanych.

Msza św. pod przewodnictwem bp Andrzeja Suskiego zgromadziła kilkunastu kapłanów, siostry zakonne, wdowy konsekrowane, seminarzystów oraz osoby świeckie. Zgromadzeni dziękowali Bogu za to, że powołuje kogo chce i kiedy chce. – Dla Boga nigdy nie jest za późno – podkreśliła Teresa Czajkowska-Jędras, nowo konsekrowana wdowa.

Po Ewangelii nastąpiło przedstawienie wdów, które pragną żyć radami ewangelicznymi. Po przedstawieniu kandydatek przez ks. kan. Andrzeja Piontkowskiego, który jest odpowiedzialny za formację wdów w diecezji, kandydatki wypowiedziały swoje: „Oto jestem”, jako wyraz gotowości do oddania się Chrystusowi Oblubieńcowi.

W homilii bp Suski podkreślił, że Boże Słowo ma ogromną moc i wszystkim tym, którzy go słuchają i wprowadzają je w życie daje prawdziwą radość, której świat nie może odebrać. – Słowo Boga jest twarde i wymagające, ale jednocześnie jest pełne miłości. Oddziela fałsz od prawdy jasno i zdecydowanie. Nie zostawia nas w niepewności. Słowo mocne jak skała. Dobre i miłosierne jak dłonie matki. Podnoszące w górę jak ramiona dobrego ojca – mówił bp Suski. Chrystus wzywa każdego z nas do otwarcia się na Jego słowo. Tylko dzięki otwartemu sercu człowiek może usłyszeć głos wzywającego go Boga i wejść na drogę powołania.

Hierarcha zaznaczył, że Kościół od początku swego istnienia na wzór Mistrza z Nazaretu otaczał wdowy szczególną troską. – Wdowieństwo na równi z dziewictwem jest duchowym ideałem, który otwiera człowieka na działanie Boże. Wdowy dobrowolnie wyrzekają się wszystkiego, co rozprasza i oddają się modlitwie i dziełom miłosierdzia – mówił bp Suski.

Przed błogosławieństwem bp Suski pobłogosławił krzyże, które na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały wdowy konsekrowane.

Do grona wdów konsekrowanych diecezji toruńskiej dołączyły: Teresa Małgorzata Czajkowska-Jędras z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie oraz Grażyna Waśko z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu.
xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Katolicki Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.