Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zjazd przyjaciół toruńskiego seminarium

2016-10-08
Podczas nabożeństwa różańcowego /Fot. SAI/
Blisko sto osób uczestniczyło 8 października w spotkaniu członków Towarzystwa Przyjaciół WSD, Parafialnych Grup Modlitwy za kapłanów „Margaretka” oraz wszystkich wspierających modlitwą kapłanów i kleryków diecezji toruńskiej. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Po przywitaniu uczestników i zawiązaniu wspólnoty zgromadzeni obejrzeli film prezentujący życie kleryków i najważniejsze wydarzenia z minionego roku akademickiego i formacyjnego. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. dr. Piotra Stefańskiego.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył rektor seminarium ks. kan. prof. dr hab. Dariusz Zagórski. Mszę św. koncelebrowali wicerektor seminarium ks. Leszek Stefański oraz ojciec duchowny ks. dr Andrzej Kowalski i kapłani, którzy przybyli na spotkanie.

W homilii ks. Leszek Stefański podkreślił, że słuchanie i rozważanie Bożego Słowa powinno być codziennym pokarmem chrześcijanina. Tylko dzięki zasłuchaniu się w Słowo Boga i wiernym wprowadzaniu go w życie możemy otrzymać miano rodziny Chrystusa i być nazwani błogosławionymi.

Po Eucharystii wszyscy udali się na poczęstunek do seminaryjnego refektarza. Po obiedzie ponownie zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej na modlitwie różańcowej. Spotkanie zakończyło się koncertem w wykonaniu zespołu kleryckiego „Synowie”.
xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: SAI

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.