Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Służyć misjom

2007-02-11
6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, przeżywaliśmy święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które ma szczególne miejsce w życiu kościoła. W parafii Wniebowzięcia M. M. P. w Lidzbarku na Mszy św. o godz. 17.00 po długim okresie wstępnym, w szeregi PDMD wstąpiło 45 dzieci – uczniów klas II – VI ze Szkoły Podstawowej w Lidzbarku.

Obrzędu przyjęcia dokonał ks. kan. Marian Wiśniewski – proboszcz parafii. W homilii zaznaczył, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, niestety są kraje, w których ludzie nie znają jeszcze Pana Jezusa albo znają Go za mało. Chcemy zanieść im Jego Ewangelię – mówił ks. Proboszcz. Zwracając uwagę na działalność PDMD, podkreślił, że gromadzi ono dzieci o bardzo wrażliwych sercach z różnych stron świata. W ich sercach rozrasta się ziarno Ewangelii. To dzięki ich modlitwie, misjonarze mają siłę do pracy. Dzięki ich wsparciu i przeprowadzonym akcjom, najuboższe dzieci w dalekich misyjnych krajach mogą chodzić do szkoły i na katechezę, głodne są dożywiane, bezdomne znajdują dach nad głową.Nowi członkowie PDMD przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św., a na jej zakończenie otrzymali indeksy i legitymacje Małego Misjonarza, aby mogli aktywnie rozpocząć swoją działalność. Spotkania Koła Misyjnego odbywają się w parafialnej salce katechetycznej. Dzieci czytają „Świat Misyjny”, aktywnie uczestniczą w życiu parafii, organizując różnorodne akcje na rzecz misji.

Ewa Rogozińska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.