Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio /ZDJĘCIA/

2016-10-30
Poświęcenie kaplicy adoracji /Fot. Aleksandra Wojdyło/
29 października w parafii pw. śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie odbył się VII Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio.

Rozpoczynając kongres ks. kan. Marcin Staniszewski, proboszcz lubawskiej parafii i ks. kan. Zbigniew Gański, Diecezjalny Koordynator Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio Diecezji Toruńskiej powitali czcicieli św. o. Pio przypominając, że 800-lecie chrztu ziemi lubawskiej stanowiło dodatkowy powód do zaproszenia czcicieli o. Pio na te szczególne tereny. Przybyły delegacje wielu grup z całej diecezji, również ze swoimi kapłanami - duchowymi opiekunami. Obecnie w diecezji toruńskiej jest 19 grup.

Centralnym punktem diecezjalnego spotkania czcicieli Ojca Pio była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego. Słowa powitań wraz z życzeniami skierowanymi do Biskupa Andrzeja z okazji 30. rocznicy sakry biskupiej wypowiedział proboszcz miejsca, przedstawiciele władz samorządowych i rady parafialnej oraz siostry zakonne. Biskup Andrzej na wstępie podzielił się refleksją na temat swojego uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej przez św. Ojca Pio w 1967 roku. Wyraził zadowolenie z rozwijającego się w diecezji ruchu modlitewnego pod patronatem o. Pio i podkreślił, że jest to dobra formacja chrześcijańska – szkoła modlitwy oraz szkoła świętości.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Druga część Kongresu odbywała się w Mortęgach, miejscu związanym ze Sł. B. Magdaleną Mortęską, reformatorką zakonu benedyktynek. Po przerwie obiadowej o. Zdzisław Duma OFM Cap w wykładzie pt.: „Idźcie i głoście…” przedstawił wytyczne do nowego roku duszpasterskiego, który będziemy przeżywać pod tym tytułem. Zwrócił uwagę, że głosić Chrystusa to dawać świadectwo, a więc powołanymi do głoszenia Dobrej Nowiny są wszyscy ochrzczeni.

Po wykładzie krótką historię zabytkowego kompleksu w Mortęgach i Sł. B. Magdaleny Mortęskiej przedstawili Alina i Jan Szynaka, obecni właściciele.

Następnie przedstawiciele grup zaprezentowali swoje działania podejmowane w minionym roku, a ich różnorodność pozwala zaczerpnąć do własnych przedsięwzięć kolejne pomysły.
Aleksandra Wojdyło
Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.