Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Akcja Katolicka

2007-02-17
Parafialny Odział Akcji Katolickiej w parafii Wielkie Czyste działa już 10 lat. W swoich szeregach skupia 15 członków. Przez te lata Akcja aktywnie włączała się w życie liturgiczne i kulturalne Parafii, organizuje dwie duże imprezy – spotkanie opłatkowe z seniorami i ognisko parafialne podczas wakacji letnich.

W tym roku spotkanie dla seniorów zorganizowano 7 stycznia w świetlicy Szkoły Podstawowej. Zebranych powitała prezes Akcji Katolickiej Barbara Ogonowska. Seniorzy mogli obejrzeć program przygotowany przez dzieci pod kierunkiem Marioli Ordońskiej i Małgorzaty Żebrowskiej. Na spotkaniu obecny był ks. proboszcz Kazimierz Zadurski.

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się również w przygotowanie liturgii Mszy św., nabożeństw okresowych, Triduum Paschalnego, procesji. Sponsorują konkursy religijne dla uczniów Szkoły Podstawowej, wydają biuletyn parafialny „Razem” (dla dorosłych) i „Przyjaciel” (dla dzieci). Ufundowali figurę Matki Bożej Fatimskiej. Włączają się również w życie gospodarcze parafii. Chętnie angażujemy do naszych działań dzieci, które w kościele parafialnym przedstawiają programy artystyczne przygotowane z okazji Dnia Papieskiego, świąt narodowych, rocznic urodzin i śmierci Jana Pawła II. Uczniowie biorą też udział w liturgii Mszy św., w nabożeństwach i procesjach, wspólnie z dorosłymi. Prezesem Akcji Katolickiej w parafii trzecią kadencję jest p. Barbara Ogonowska. Bardzo dobrze układa się współpraca między asystentem kościelnym ks. Kazimierzem Zadurskim a Parafialnym Oddziałem AK, którego członkowie spotykają się regularnie na zebraniach.

Wiele inicjatyw, głównie organizacja ogniska parafialnego udaje nam się dzięki sponsorom, których przez te wszystkie lata mamy bardzo wielu. Ponieważ nie sposób wszystkim imiennie podziękować, dlatego tym, którzy w ciągu tych 10 lat wyciągnęli do nas swoją pomocną dłoń, składamy nasze serdeczne Bóg zapłać!

Małgorzata Żebrowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.