Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Człowiek - mądrość i głupota

2016-11-26
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki /fot. ks. Paweł Borowski/
Człowiek: mądrość i głupota – to zagadnienie, któremu poświęcona była akademicka konferencja teologiczno-antropologiczna TEKA. Konferencja odbyła się już po raz czwarty w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem wygłoszonym przez dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Dariusza Koteckiego, który mówił nt. „Mądrość i głupota. O dwóch drogach życia w świetle Biblii.” Podkreślił, że trudno jest zdefiniować mądrość i trudno jest określić kim jest człowiek mądry. Według Biblii mądrym jest zarówno pisarz, jak i budowniczy, handlowcy oraz magowie czy astrologowie. Jako główne środowisko mądrościowe ks. prof. Kotecki wskazał rodzinę, choć mądrość przekazywana była również na dworze królewskim, w świątyni i szkole.

Prelegent wskazał na różne źródła mądrości. Według Biblii pierwszym źródłem jest doświadczenie. Na bazie tego źródła powstają kolejne: wymiana doświadczeń, refleksja nad doświadczeniem swoim i innych oraz refleksja wychodząca od wiary. - W ujęciu Biblii człowiek może kroczyć dwiema drogami: dobrą i zła. Człowiek mądry to ten, który chodzi drogą dobra – mówił ks. prof. Kotecki. Kim jeszcze jest człowiek mądry? - Mądry to rzemieślnik własnego życia – podkreślał. Człowiek jest uobecnieniem mądrości Bożej, dlatego mądrość wyraża się w respekcie względem Boga i współpraca z Nim w dziele stworzenia. W tym aspekcie człowiek stoi przed wyborem między dobrem i złem. Dobrem jest kroczenie drogą Tory, czyli prawdy objawionej przez Boga. - Mądrość jest sztuką dobrego życia – zaznaczył ks. prof. Kotecki.

W Nowym Testamencie nauczycielem mądrości jest Jezus, a mądrym jest ten, kto wzrasta w Chrystusie. Według autorów biblijnych Jezus jest uosobieniem mądrości Boga. Zatem być człowiekiem mądrym tzn. być drugim Chrystusem, czyli być do Niego podobnym. - Człowiek mądry to ten, który ufa Bogu. W przypadku Nowego Testamentu to ten, który ufa Jezusowi i naśladuje przykład Jego życia – zakończył ks. prof. Dariusz Kotecki. Czym jest głupota? Odpowiedź nasuwa się sama.

Kolejną prelegentką była dr Anna Nadolska-Styczyńska, która zaprezentowała temat poszukiwania mądrości i piętnowania głupoty w różnych kulturach. Problem ten przedstawiła w oparciu o przysłowia obecne w różnych kulturach.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz przedstawił ujęcie św. Tomasza z Akwinu. Prelegent wskazał, że mądrość jest darem od Ducha Świętego i jest fundamentem wszelkiego działania, osądzania i przenikania tajemnic. Mądrość zatem jest zanurzeniem się w Bogu. Ten, kto chce być mądrym powinien przylgnąć do Chrystusa.

Głupota może wynikać z choroby i wówczas taka głupota nie jest grzechem, ale ten, kto sam zanurza się w rzeczach ziemskich, aż do tego stopnia, że nie potrafi już dostrzegać rzeczy boskich ponosi za swoją głupotę odpowiedzialność. I taka głupota jest grzechem.

Św. Tomasz mówi także o tzw. „dobrej głupocie”. Czym ona jest? To gardzenie dobrami ziemskimi dla dóbr niebieskich. Podobnie zła mądrość to umiłowanie i uznanie za najwyższy cel dóbr ziemskich. Człowiek należący do Chrystusa, zjednoczony z Nim nienawidzi dóbr tego świata. Patrzy bowiem na wszystko oczami Chrystusa.

Dr Rafał Beszterda przedstawił kwestie mądrości i głupoty na podstawie gospodarki himalajskiej, natomiast o. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK mówił o szaleństwie świętych mnichów. Podkreślił, że być głupim w oczach świata tzn. nie szukać uznania świata, służyć w pokorze, przyjmując nawet najbardziej poniżające zadania.

W godzinach popołudniowych odbyły się panele dyskusyjne w czterech grupach, podczas których swoje referaty wygłosili pracownicy i studenci UMK.

Organizatorem konferencji byli: Wydział Teologiczny UMK, Wydział Nauk Humanistycznych UMK oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne. Patronat medialny nad konferencją objął Tygodnik katolicki „Niedziela".

xpb
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.