Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalne spotkanie Kolędników Misyjnych

2016-12-07
Zapraszamy do udziału w I Spotkaniu Kolędników Misyjnych Diecezji Toruńskiej, które odbędzie się 7 stycznia 2017 r. w Jabłonowie Pomorskim. Zapisy uczestników do 31 grudnia br.

Rozkaz misyjny „Idźcie i głoście” jest myślą przewodnią nowego roku duszpasterskiego. Apostołowie posłuchali rozkazu Jezusa i odpowiedzieli na niego zdecydowanie, natychmiast i z całkowitym oddaniem. Zrozumieli, że zostali wezwani, aby służyć swoimi talentami i dzielić się doświadczeniem wiary. Zanim tego zadania się podjęli najpierw stopniowo zbliżali się do Jezusa i poznawali to, czego ich nauczał poprzez swoje życie i słowa. Było to cudowne doświadczenie przyjaźni i braterskiej pomocy, którą przeżywali wraz z Jezusem. Dopiero tak przygotowani zostali posłani jako łowcy ludzi, wysłannicy Pana, zwiastuni Jego królestwa. To wypełniło resztę ich życia, aż do całkowitego oddania go dla Jezusa i na wzór Jezusa w wypełnieniu misji.

Od kilku lat na terenie diecezji toruńskiej w okresie Bożego Narodzenia powstają liczne grupy Kolędników Misyjnych. Są to grupy dzieci i młodzieży, których entuzjazm wiary nie pozwala im „siedzieć na kanapie”. Ich autentyczne zaangażowanie w dzieło ewangelizacji jest wymownym świadectwem, że „kanapowe” życie ich nie pociąga. Czują się wezwani do składania świadectwa, by pozostawić ślad, aby inni mogli przyjść do Jezusa.

Pochodząca z naszej diecezji Anna Sobiech, Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zachęca wszystkich, aby nieść światło Ewangelii do tych, którzy zostali zepchnięci w cień. Chcemy chronić dzieci, których istnienie i cierpienie świat pomija milczeniem.

Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem jest to Tajlandia i problem dzieci „niewidzialnych”. W sensie prawnym „niewidzialne” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa i przez to stają się łatwymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa - dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd).
Entuzjazm wiary dzieci i młodzieży w naszej diecezji wpisze się kolejny raz w rozkaz misyjny wypowiedziany przez Jezusa podczas tegorocznego kolędowania.

Dziękuję wszystkim, którzy nie boją się angażować, by nieść miłość Boga do rodzin, domów, miejsc pracy, szkół i na ulice.

W tym roku po raz pierwszy chcemy się zobaczyć i wspólnie przeżyć radość wiary. Miejscem spotkania będzie parafia pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim. Dzień, w którym się spotkamy to sobota 7 stycznia 2017 r. Początek spotkania o godz. 10. w Centrum Kultury i Sportu przy ul. Rynek 9. Wspólne kolędowanie, prezentacja i konkurs strojów grup kolędniczych oraz gwiazd betlejemskich, jasełka i na zakończenie o godz. 12. Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.

Zgłoszenia dokonujemy na adres: mulenga@op.pl lub telefonicznie 783-531-587
do 31 grudnia 2016 r.


ks. kan. Grzegorz Tworzewski
Delegat Biskupi ds. Misji
Diecezji Toruńskiej
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.