Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Świadoma decyzja

2016-12-12
Mam znosić krzywdę, bo do tego zmusza mnie nauka Kościoła? Ale czy ja jestem przysłowiowym „chłopcem do bicia”? I co to za Bóg, który nie pozwala mi się bronić?

Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Odważ się na miłosierdzie”, które odbyło się 1 października w Centrum Dialogu przy ul. Łaziennej 22 w Toruniu, paulin, opiekun wspólnoty Małe Uwielbienie w Toruniu o. Tomasz Chmielewski objaśniał, na czym powinna polegać realizacja uczynku krzywdy cierpliwie znosić. Organizatorem cyklu spotkań jest „Głos z Torunia”.
 
Pułapki
O. Tomasz Chmielewski OSPPE przedstawił kilka sytuacji, które z uwagi na błędne podejście człowieka, mogą stać się dla niego pułapką prowadzącą do zerwania relacji z Bogiem. Najczęściej do uczynku mówiącego o cierpliwym znoszeniu krzywd podchodzimy jak do przymusu narzuconego przez Kościół, a w gruncie rzeczy wewnętrznie się z tym nie zgadzamy. Błąd takiego pojmowania sprawy polega na tym, że skazujemy się na ciągłą walkę i brak miłości wobec samego siebie. Często też odchodzimy z Kościoła, bo nie chcemy być z Bogiem, który nie pozwala siebie obronić. - Nie dostrzegamy faktu, że przecież Pan Bóg nie mówi „siedź cicho i cierp, bo tak” – podkreślał prelegent. Niekiedy też wydaje nam się, że mamy być takimi „chłopcami do bicia” i jak ta ewangeliczna owca między wilki wpuszczona mamy być potulni. I jeszcze trzeba tzw. drugi policzek nadstawić, bo… bo trzeba. A czy rzeczywiście trzeba spełniać uczynki miłosierdzia? Oczywiście, że nie trzeba! Brzmi to nieco dziwnie, zwłaszcza w trwającym właśnie Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia. Zadając to kontrowersyjne pytanie paulin podkreślił, że nie można spełniać uczynków miłosierdzia z uwagi na nakaz, ale z wewnętrzną zgodą, wolą i po to, by samemu miłosierdzia dostąpić. – A kto najbardziej potrzebuje miłosierdzia? Ten, kto sam źle postępuje lub postępował – mówił o. Chmielewski.
 
Chrześcijanin…
Co zatem robić, by właściwie wypełniać uczynek krzywdy cierpliwie znosić? O. Tomasz podkreślił, że przede wszystkim należy pamiętać, iż jest się chrześcijaninem, a chrześcijanin myśli. Myśli nad tym, co jest dobre, a co nie. Niekiedy bowiem znoszenie krzywdy może być złe zarówno dla tego krzywdzonego, jak i dla innych. Chrześcijanin również napomina. Zalecenie „krzywdy cierpliwie znosić” nie „kasuje” popełnionych czynów i nie odbiera prawa do uświadomienia bliźniemu, że to, co robi, sprawia przykrość, czy ból. Czasem zarzutem jest fakt, że przecież Jezus też cierpiał na krzyżu, więc i Jego wyznawcy powinni. Zapomina się jednak o tym, że Jezus zgodził się na cierpienie i śmierć, bo miał w tym cel, którym było zbawienie człowieka. Poza tym sprzeciwiał się bezsensownemu uderzeniu Go przy rozmowie z arcykapłanem mówiąc: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze to dlaczego mnie bijesz?” (J 18, 23).

Prelegent podkreślił również, że chrześcijanin kocha, choć czasem ma tendencje, by nie kochać tych, co go krzywdzą. A odniesieniem winna być miłość Boga, który nie uzależnia jej od żadnego czynnika. Swoistą konsekwencją miłości jest wybaczenie, które jako proces może niekiedy trwać przez lata. – Czasem ważna jest już sama chęć wybaczenia, bo jak zechcemy wybaczyć to Pan Bóg na pewno coś z tym zrobi – mówił o. Tomasz. – Wybaczenie to spojrzenie na krzywdę z pokojem w sercu – wiem, pamiętam, ale już mnie to nie zabija – dodał paulin. Nie zabija i nie popycha w stronę zemsty, bo sama wyrządzona krzywda jest już poczynionym złem. Chrześcijanin z rozmysłem nie pomnaża zła, choć powinien mieć świadomość, że mimo wszystko sam nie jest ideałem i również wyrządza krzywdy. W swojej ludzkiej ułomności jednak powinien pracować nad sobą i nieustannie starać się upodabniać do Boga.
 
Dla dobra
Podsumowując spotkanie o. Tomasz Chmielewski OSPPE jeszcze raz podkreślił istotę chrześcijańskiego cierpliwego znoszenia krzywd. Jest nią intencja. Błędem jest myśleć, że chrześcijanin powinien znosić wyrządzane mu krzywdy, bo powinien. Takie cierpienie nie ma sensu. Nabiera go jedynie wtedy, gdy jest w nim jakiś cel. Należy pamiętać również, by zdobyć się na refleksję, że cierpimy, bo właśnie tak chce Pan Bóg, a w zamian za tę znoszoną krzywdę, obdarzy nas dobrem. Czasem też Pan Bóg dopuszcza wyrządzanie krzywdy, by nauczyć nas kochać.
Joanna Twardowska/Głos z Torunia
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.