Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie opłatkowe w ośrodku sióstr elżbietanek w Grudziądzu

2016-12-17
14 grudnia w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej, prowadzonym przez siostry elżbietanki, przy wigilijnym stole zasiedli wychowankowie Domu, pracownicy, dobrodzieje oraz duszpasterze, siostry zakonne i przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta.

Podopieczni Ośrodka oraz jego pracownicy wspólnie wystawili jasełka w musicalowej formie. Kanwą stała się baśń Hansa Christiana Andersena „Dziewczynka z zapałkami”.

Słowa świątecznych życzeń wypowiedział Robert Malinowski, prezydent Grudziądza. Podziękował także wszystkim pracownikom ośrodka za ich ofiarną pracę z młodzieżą i wieloletnią współpracę, a przyjaciołom za wspieranie placówki.

Ks. prałat Stanisław Andrik, dziekan dekanatu Grudziądz II, po odczytaniu fragmentu Ewangelii mówiącym o narodzeniu Chrystusa, wypowiedział słowa życzeń. - Boża miłość zbawi świat, więc otwórzmy na nią nasze serca. Zwijajmy życie w wierze, nadziei i miłości, które przez chrzest otrzymaliśmy. Dzielmy się z innymi ludźmi tym, czym obdarowuje nas Jezus Chrystus, czyli wspólnotą i miłością, bo miłość nas łączy – mówił ks. prał. Andrik.

Składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem we wspólnocie dorosłych i młodzieży przepełnione było życzliwością i otwartym sercem. Po wieczerzy nie mogło zabraknąć upominków i prezentów wręczanych przez Mikołaja, który wręczał prezenty, nie tylko najmłodszym i wychowankom ośrodka, ale również wszystkim obecnym na świątecznym spotkaniu. Nastrój wigilijnego wieczoru wszystkim się udzielał, więc ochoczo przyłączano się wspólnych fotografii. 
Aleksandra Wojdyło
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.