Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ministranci i lektorzy w Bursie

2007-02-26
W dniach od 22 do 26 stycznia br., wzorem lat ubiegłych, w Bursie Szkolnej Caritas w Grudziądzu zorganizowano wypoczynek zimowy dla ministrantów i lektorów przybyłych z różnych parafii naszej diecezji: z Wąbrzeźna, Błędowa, Biskupic, Kijewa Królewskiego, Torunia – parafii Matki Boskiej Królowej Polski, Lisewa, Ostrowitego, Jastrzębia, Grudziądza – parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Brodnicy, Wielkich Radowisk i Lisnowa.

Ks. dyrektor Dariusz Kunicki serdecznie powitał wszystkich ministrantów przybyłych na odpoczynek oraz przedstawił plan dnia. Swoją pomocą służył księdzu dyrektorowi kleryk Augustyn Szefler. Ministranci uczestniczyli codziennie w Eucharystii, której oprawę liturgiczną przygotowywali sami, rozważali Pismo św., wysłuchali wykładów ks. dyrektora o formacji do służby ołtarza, spotkali się z kapelanem wojska – ks. majorem Markiem Reimerem, modlili się podczas Eucharystii wspólnie z parafianami parafii Podwyższenia Krzyża św. w Grudziądzu, o swoim powołaniu opowiedzieli im klerycy – Przemek i Leszek. Wieczorem we wtorek 23 stycznia w godzinie Apelu Jasnogórskiego przy grobie śp. ks. prał. Klemensa Baumgarta modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłego kapłana.

Czas był tak zorganizowany, że nikt się nie nudził: pobyt na basenie, zajęcia w sali gimnastycznej, gra w piłkę, wspólne wyjście do miasta, modlitwa w kościele św. Mikołaja w Grudziądzu, zwiedzanie Starówki. Odbywały się także „pogodne wieczory”, podczas których wszyscy dobrze się bawili. Były konkursy, skecze. Wieczorami odbywały się projekcje filmów, m.in. o patronie bursy – ks. kard. Stefanie Wyszyńskim. Na zakończenie pobytu w bursie każdy z uczestników otrzymał wspólne zdjęcie, pamiątkowy dyplom z przeżytych dni formacji, a także książeczkę o kard. Stefanie Wyszyńskim i bajkę z płytą oraz mini przewodnik po Grudziądzkiej Farze. Uczestnicy z żalem żegnali mury bursy.

Serdeczne podziękowania z darem modlitwy składamy ks. Grzegorzowi Pszenicznemu – opiekunowi służby liturgicznej za zorganizowanie tego wypoczynku, a ks. dyrektorowi Dariuszowi Kunickiemu i klerykowi Augustynowi Szeflerowi za trud prowadzenia spotkań i opiekę. Bóg zapłać.

Maria Szczęsna

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.