Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pamięć o Janie Pawle II

2006-04-02
fot. Koncert w wykonaniu dzieci z Lidzbarka / Ewa Rogozińska
W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku modlitwy w intencji Ojca Świętego z okazji pierwszej rocznicy jego śmierci rozpoczęto już w piątek 31 marca Drogą Krzyżową, przygotowaną przez młodzież.
1 kwietnia o godz. 20.00 wierni zgromadzili się w parafii na modlitwie różańcowej, poprowadzonej przy współudziale młodzieży przez wikariusza ks. Karola Schmidta. Modlitewne czuwanie zakończono Apelem Jasnogórskim. W niedzielę 2 kwietnia o godz. 10.30 została odprawiona Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II, którą celebrował ks. kan. Marian Wiśniewski, proboszcz parafii. Dzieci pod opieką pań katechetek oraz chór ze Szkoły Podstawowej w Lidzbarku, pod kierunkiem p. Marleny Komosińskiej, przygotowały program słowno-muzyczny pt. „Wspomnienie o Janie Pawle II”. Piękne wiersze przeplatane cytatami z Ewangelii odzwierciedlały świadectwo, jakie dawał nam Ojciec Święty, niosąc światu nadzieję, dając naukę cierpienia i umierania. O godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia Bożego, mieszkańcy miasta zgromadzili się w parafii Wniebowzięcia NMP i wzięli udział w Drodze Krzyżowej, która ulicami miasta przeszła do kościoła św. Wojciecha. Było to prawdziwe świadectwo naszej wiary. Rozważania Jana Pawła II czytali kandydaci do sakramentu Bierzmowania z lidzbarskiego gimnazjum oraz ich rodzice. Krzyż przejmowali wierni różnych stanów i wspólnot zrzeszonych przy obu parafiach. Na zakończenie Drogi Krzyżowej ks. proboszcz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa. O godz. 19.30 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert pt. „Śpiewa cała ziemia”, poświęcony papieżowi Polakowi. Inicjatorem koncertu był ks. Michał Dąbkowski, wikariusz z parafii Wniebowzięcia NMP, a udział wzięli lidzbarscy wokaliści oraz zaproszeni goście z Wąbrzeźna i Żuromina. Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta mieli okazję wysłuchać śpiewanej poezji Karola Wojtyły, przeplatanej fragmentami cytatów z Pisma św. W godzinie śmierci Piotra naszych czasów, o godz. 21.37, rozległo się bicie dzwonów, a w wielu oknach zapłonęły znicze.

Ewa Rogozińska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.