Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie kolędników misyjnych

2017-01-07
Bp Andrzej z kolędnikami z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu /Fot. Aleksandra Wojdyło
Od kilku lat na terenie diecezji toruńskiej w okresie Bożego Narodzenia powstają liczne grupy kolędników misyjnych. Są to grupy dzieci i młodzieży, których entuzjazm wiary nie pozwala im „siedzieć na kanapie” – mówił ks. kan. Grzegorz Tworzewski, Delegat Biskupi ds. Misji Diecezji Toruńskiej, który na I Spotkanie Kolędników Misyjnych Diecezji Toruńskiej zaprosił 7 stycznia 2017 r. do Jabłonowa Pomorskiego.

Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem jest to Tajlandia.

Ks. kan. Grzegorz Tworzewski przywitał gości, wśród których byli: dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonowie Barbara Bober, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Anna Berent, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Przemysław Górski, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Kamiński, ks. prałat Jan Kufel, przełożona generalna sióstr pasterek s. Gracjana Zborała oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober. Gościem honorowym była Anna Sobiech, Sekretarz Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.

Pierwszą część diecezjalnego spotkania, które odbyło się w Centrum Kultury i Sportu wypełniło wspólne kolędowanie, prezentacja 16 grup i konkurs strojów grup kolędniczych oraz gwiazd betlejemskich. Młodzież z jabłonowskiego gimnazjum wystawiła jasełka.

W I diecezjalnym zjeździe misyjnych kolędników uczestniczyło 16 grup, m.in. z parafii MB Królowej Polski w Toruniu, św. Stanisława w Grudziądzu, z parafii we Wrockach, w Grodzicznie, Kruszynach, Brudzawach, Unisławiu oraz kilka grup z Jabłonowa.

Ks. kan. Tworzewski podkreślił, że świętowanie jubileuszu 25-lecia diecezji toruńskiej rozpoczynają misyjne dzieci, które są pierwszymi ewangelizatorami każdej wspólnoty.

W kościele pw. Chrystusa Króla wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Suski. Mówił o znaczeniu dobrych wiadomości w podejmowaniu działań przez człowieka.

- Poprzez członkostwo w Papieskich Dziełach Misyjnych wiecie, że serce misyjne trzeba mieć od dzieciństwa. Pomagacie dzieciom, budujecie mosty między dziećmi i jest to coś niezwykłego. Wasze dobre zaangażowanie, działanie, intencje, modlitwy, zbieranie datków stanowią wielki skarb i dar, tym bardziej cenny, że na miarę waszych możliwości i misyjnych serc – mówił do kolędników misyjnych bp Andrzej.

W darach ofiarnych do ołtarza dzieci przyniosły symboliczną misyjną gwiazdę betlejemską oraz skarbonkę z ofiarami zebranymi na rzecz dzieci w Tajlandii.

Po Mszy św. bp Andrzej, w asyście ks. kan. Tworzewskiego, ks. prał. Kufla i Anny Sobiech, wręczył kolędnikom dyplomy i nagrody.

Aleksandra Wojdyło 

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.