Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Suski odznaczony tytułem „Osobowość Powiatu Działdowskiego”

2017-02-18
fot. Wojciech Solarz/FotoCyfra Działdowo
Uroczystość wręczenia bp. Andrzejowi Suskiemu honorowego tytułu „Osobowość Powiatu Działdowskiego” odbyła się 18 lutego w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie. W uroczystości udział wzięli posłowie i senatorowie, m.in. senator Bogusława Orzechowska i poseł Andrzej Kobylarz oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa warmińsko-mazurskiego wszystkich szczebli, kapłani oraz wielu mieszkańców powiatu.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Magdaleny Anczykowskiej, przewodniczącej Rady Powiatu Działdowskiego, która przywitała zgromadzonych i odczytała tekst uchwały przyznającej bp. Suskiemu ten honorowy tytuł. Laudację wygłosił Wiesław Smereczyński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego. 

Podkreślił wiele działań podejmowanych przez biskupa toruńskiego na rzecz rejonu działdowskiego, wśród których było m.in. tworzenie nowych dekanatów i parafii (wśród nich pierwszej parafii w diecezji, której patronem jest św. Jan Paweł II), Działdowskiego Centrum Caritas, ustanowienie sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich oraz przyczynienie się do ogłoszenia patronami Działdowa bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego.

Statuetkę i dyplom wręczył starosta powiatu działdowskiego Marian Janicki, który podkreślił bardzo dobrą, owocną i ubogacającą współpracę z bp. Suskim podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży z racji których w powiecie gościła młodzież z Kolumbii i Zambii. 

Dziękując za otrzymane wyróżnienie bp Andrzej Suski podkreślił, że dzisiejszy dzień jest szczególną okazją do tego, by podziękować za minione 25 lat dobrej współpracy władz samorządowych z parafiami znajdującymi się na terenie powiatu działdowskiego. 

- Przeprowadziliśmy wiele działań, które służą dobru wspólnemu – mówił bp Suski. Hierarcha zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość wpisuje się w przeżywanie pierwszego jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej, którego centralne obchody odbędą się 25 marca w toruńskiej katedrze. - Dziś modlę się za mieszkańców powiatu i miasta oraz za sprawujących władzę. Jest obowiązkiem Kościoła modlić się za tych, którzy nami rządzą, bo wszystkim nam leży na sercu troska o dobro każdego człowieka – podkreślił Ksiądz Biskup.

Następnie rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem bp. Suskiego w koncelebrze kilkunastu kapłanów z parafii znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego. 

Po Eucharystii gratulacje złożyli m.in. Marcin Domian doradca wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i ks. kan. Adam Filarski, dziekan dekanatu działdowskiego.
xpb /Toruń/KAI

Zdjęcia: Wojciech Solarz/FotoCyfra Działdowo
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.