Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

60-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej

2017-02-25
Członkowie KIK podczas pielgrzymki
W dniach 8 oraz 12 marca 2017 r. odbywać się będą uroczystości jubileuszu 60-lecia istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu.

Na przestrzeni minionych dekad obecność tego katolickiego stowarzyszenia w Toruniu oraz w regionie kujawsko-pomorskim odcisnęła znaczący i niepowtarzalny ślad. W trudnych czasach PRL Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu był środowiskiem prekursorów niezależnej kultury i myśli chrześcijańskiej oraz miejscem, gdzie rodził się opór przeciwko systemowi komunistycznemu. Jednocześnie jego liderzy – wśród, których wymienić należy prof. Karola Górskiego (1903-1988), prof. Konrada Górskiego (1895-1990), dra Stefana Frankiewicza, prof. Andrzeja Tyca i dra Jerzego Matyjka (1926-2017) – dbali o rozwój duchowy laikatu, promocję nowych form duszpasterskich oraz popularyzację nauczania Soboru Watykańskiego II w Kościele lokalnym.

Po 1989 r. wielu klubowych działaczy wniosło znaczący wkład w budowę demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Nie jest przesadą twierdzenie, iż Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu był kuźnią elit politycznych, kulturalnych i naukowych odrodzonej III Rzeczypospolitej. Tradycje te kontynuuje do dziś. Szczególnym rysem jego działalności jest dbałość o rozkrzewianie dialogu ekumenicznego, zwłaszcza na najniższym poziomie – bezpośrednich i serdecznych relacji z bratnimi Kościołami chrześcijańskimi.

Również w ostatnich kilkunastu latach – dzięki bliskiej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz z domem zakonnym Towarzystwa Jezusowego w Toruniu – Klub podjął wiele cennych i ważnych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Wciąż pozostaje środowiskiem, w którym kolejne pokolenia inteligencji katolickiej poszukują odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące Boga, wiary i człowieka we współczesnym świecie.

Uroczystości jubileuszowe odbywać się w dwóch etapach. W dniu 8 marca 2017 r. (środa), o godz. 17.00 w Centrum Dialogu Społecznego (ul. Łazienna 22) rozpocznie się uroczysta sesja naukowa w czasie której wygłoszone zostaną referaty:

• dr Małgorzata Strzelecka „Źródła ideowe ruchu ZNAK”

• dr hab. Wojciech Piasek „Karol Górski (1903-1988) jako działacz i publicysta katolicki”

• dr Michał Białkowski „Powstanie, założyciele i pierwsze dziesięciolecie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu”

• dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski „Ruchy i stowarzyszenia katolickie w diecezji toruńskiej: historia, teraźniejszość i przyszłość”

Natomiast w dniu 12 marca 2017 r. (niedziela), o godz. 12.00 w kościele akademickim oo. jezuitów pw. Ducha Świętego, uroczystej Eucharystii dziękczynnej przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Andrzej Suski, Biskup Diecezjalny Toruński. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy wszystkie stowarzyszenia i ruchy diecezji toruńskiej.

Honorowy Patronat nad obchodami jubileuszu 60-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Michał Białkowski
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.