Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody XV Światowego Dnia Chorego Radość w chorobie

2007-03-18
fot. W Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym wraz z chorymi modlił się ks. Bartłomiej Sławiński / Wiesława Badaczewska
XV Światowy Dzień Chorego nie pozostał bez echa w Brodnicy. W tutejszym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przy ul. Wyspiańskiego 6 należącym do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu im. Dr Władysława Biegańskiego obchody dnia chorych – 11.02.2007r. miały szczególny koloryt za sprawą przygotowań poczynionych przez personel Zakładu we współpracy ze świeckimi z parafii św. Katarzyny w Brodnicy oraz działające przy parafii ruchy Miłosierdzia Bożego, Żywego Różańca i Odnowy w Duchu św.
Dzięki staraniom i uprzejmości lekarzy oraz pielęgniarek już wcześniej zgromadzono chorych w sali na parterze Zakładu przystosowanej do przeprowadzenia wspólnej modlitwy różańcowej. Rozważania poszczególnych tajemnic chwalebnych zostały przygotowane przez Urszulę Kaszlewicz. Modlitwę przeplatano pieśniami maryjnymi, które prowadziła Urszula Jakubowska. Kolejnym punktem modlitwy za chorych było sprawowanie Sakramentu Namaszczenia Chorych przy udziale służby liturgicznej z parafii, które przeprowadził ks. Bartłomiej Sławiński – wikariusz parafii farnej. Sakramentu udzielono nie tylko chorym zgromadzonym w sali na parterze Zakładu, ale także nie mogącym swobodnie poruszać się i przeżywającym stale swoją chorobę w łóżkach. Udzielaniu sakramentu towarzyszyły stałe modlitwy za chorych oraz śpiew prowadzony przez świeckich wraz ze służbą zdrowia.


Po zakończeniu namaszczenia została odprawiona niedzielna Eucharystia z okolicznościowym kazaniem, w którym kaznodzieja przypomniał słowa Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorych i nawiązał do czytań mszalnych, zachęcając zgromadzonych, by zarówno zdrowi jak i chorzy czerpali siły z mocy Chrystusowego Krzyża. Przypomniał również swoje doświadczenia związane z wizytami u chorych w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, gdzie wcześniej pracował. Często to właśnie chorzy najlepiej pamiętają kapłana, który ich odwiedzał. Po błogosławieństwie rozdano wszystkim obecnym pamiątkowe obrazki.

Dziękując za wkład włożony w przygotowanie liturgii i codzienną troskę o chorych, należy podkreślić dobrą współpracę służby zdrowia, świeckich i duszpasterzy dla dobra społeczności w ramach działań brodnickiej parafii farnej.

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.