Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sympozjum z okazji 90. rocznicy urodzin Benedykta XVI

2017-04-08
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia 2017 r., przypada 90. rocznica urodzin Benedykta XVI. Piękne życie, ośmioletni pontyfikat i wielki wkład w rozwój Nauk Teologicznych Papieża Seniora stały się przed laty motywacją do stworzenia na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim sympozjum: „Benedykt XVI i Liturgia. Z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI”.

Sympozjum odbędzie się 20 kwietnia 2017 r., (9:00-16:30)  na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37). Podczas licznych wystąpień naukowców z różnych ośrodków naukowych z całej Polski będziemy mogli usłyszeć o świeżości i nowym spojrzeniu jakie wniósł Papież Benedykt w rozumienie i przeżywanie Liturgii. Z pewnością głoszone referaty pozwolą na pogłębienie wiary, zdobycie nowej wiedzy, a także będą źródłem wielu dotąd nieznanych informacji związanych z Czcigodnym Jubilatem.
Michał Mikołajczak

PROGRAM  SYMPOZJUM

Aula Wydziału Teologicznego UMK
 • 9.00 - Otwarcie: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, dziekan WT UMK. Wprowadzenie: ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński
Sesja przedpołudniowa
przewodniczy: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

 
 • 9.15 - 9.45 - Wykład: „Misterium liturgii w ujęciu Benedykta XVI”, ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 9.45 - 10.15 - Wykład: „Kult jako dopełnienie się dziejów stworzenia i zbawienia według Josepha Ratzingera”, ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 10.15 - 10.45 Wykład: „Liturgia i dogmat. Znaczenie zasady lex orandi - lex credendi dla dogmatyki według Josepha Ratzingera i Aleksandra Schmemanna”, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 
            Przerwa
 
 • 11.15 - 11.45  Wykład: „Benedykt XVI i św. Tomasz z Akwinu: liturgia Eucharystii w nauczaniu wielkich teologów”, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 11.45 - 12.15  Wykład: „Eucharystia darem dla Kościoła i świata w świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis”, ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 12.15 - 12.45  Wykład: „Benedykta XVI hermeneutyka ciągłości a język liturgii”, dr Wiktor Pskit, Uniwersytet Łódzki
                        Dyskusja
 
                       
Sesje popołudniowe
 
Aula Wydziału Teologicznego UMK
przewodniczy: ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński

 
 • 14.30 - 15.00 - Wykład: „Kapłan i liturgia: posługa słowa Bożego i sakramentów według Josepha Ratzingera", ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.00 - 15.15 - Komunikat: „Rozumna służba Boża. Teocentryczny charakter liturgii w teologiczno-duszpasterskiej refleksji Benedykta XVI”, ks. mgr Karol Rawicz-Kostro, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 15.15 - 15.30 - Komunikat: „Eschatologiczna dynamika liturgii w nauczaniu Benedykta XVI”, mgr Marta Migdał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 15.30 - 15.45 - Komunikat: „Liturgia jako budowanie Kościoła w świetle nauczania Benedykta XVI”, ks. mgr Michał Borowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.45 - 16.00 - Komunikat: „Recepcja wybranych postulatów reformy reformy liturgii w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”, mgr Paweł Beyga, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Dyskusja
 
 
Sala I A
przewodniczy: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak
 
 • 14.30 - 15.00 - Wykład: „Nauka Benedykta XVI o Maryi jako wzorze przeżywania liturgii słowa”, o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 15.00 - 15.15 - Komunikat: „Muzyka w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI. Aspekty teologiczne, pastoralne i prawne”, mgr Alan Kardyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 15.15 - 15.30 - Komunikat: „Troska o piękno muzyki liturgicznej w wypowiedziach Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”, mgr Anna Wójtowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.30 - 15.45 - Komunikat: „Muzyka liturgiczna w relacji do kultury w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”, ks. mgr Marcin Sadowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 15.45 - 16.00 - Komunikat: „Cisza w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI”, Ewa Łuczak, Paulina Jeżakowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dyskusja
 
 
Sala II A
przewodniczy: o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski

 
 • 14.30 - 15.00 - Wykład: „Ojcowie Kościoła i liturgia w katechezach środowych Benedykta XVI”, o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.00 - 15.15 - Komunikat: „Teologiczno-liturgiczny sens Wielkiego Postu w homiliach wielkopostnych Benedykta XVI”, ks. mgr Marek Kowalkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.15 - 15.30 - Komunikat: „Benedykt XVI a liturgia bizantyjska”, mgr Maciej Dąbrowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • 15.30 - 15.45 - Komunikat: „Orientacja chrześcijańskiej świątyni w świetle nauczania Benedykta XVI”, mgr Janina Bokun, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.45 - 16.00 - Komunikat: „Postawa klęcząca w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI”, Paweł Caban, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej
Dyskusja
 
 
Sala III A
przewodniczy: ks. dr Waldemar Bartocha

 
 • 14.30 - 15.00 - Wykład: „Biskup i liturgia w eklezjologii komunii Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”, ks. dr Waldemar Bartocha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 15.00 - 15.15 - Komunikat: „Natura prawdziwej reformy liturgicznej w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”, mgr Paweł Szumski, Uniwersytet Szczeciński
 • 15.15 - 15.30 - Komunikat: „Benedykt XVI i nowy ruch liturgiczny”, mgr Jakub Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15.30 - 15.45  Komunikat: „Współczesna liturgia papieska w świetle tradycji: Cappella Papale i Benedykt XVI”, Bartłomiej Krzych, Uniwersytet Rzeszowski
 • 15.45 - 16.00  Komunikat: „Wobec inkulturacji liturgii. Celebracje liturgiczne Benedykta XVI w Afryce w trakcie podróży apostolskich w 2009 i 2011 roku”,mgr Katarzyna Mich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dyskusja
 
 
 
 
 
Sala 55
przewodniczy: ks. dr Krystian Kletkiewicz
 
14.30 - 15.00  Wykład: „Ordo Rituum pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi (2005): obrzędy inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI”
                        ks. dr Krystian Kletkiewicz
                        Gdańskie Seminarium Duchowne
 
15.00 - 15.15  Komunikat: „Znaczenie sztuki w liturgii w ujęciu Benedykta XVI”
                        ks. mgr Zbigniew Łukasik
                        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
15.15 - 15.30  Komunikat: „Strój liturgiczny i pozaliturgiczny
w papieskiej praxis Benedykta XVI”
                        ks. mgr Maciej Kępczyński
                        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
15.30 - 15.45  Komunikat: „Paliusz w liturgii papieskiej Benedykta XVI”
                        ks. mgr Paweł Szczęsny
                        Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie              
 
15.45 - 16.00  Komunikat: „Liturgia papieska i protokół dyplomatyczny
za pontyfikatu Benedykta XVI”
mgr Michał Mikołajczak
                        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
                        Dyskusja
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.