Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Koncert pasyjny w Toruniu zgromadził blisko tysiąc osób

2017-04-10
Zespołem 23 dni dyrygowała Natalia Brzuszczak. Fot. Wiesław Ochotny/allinwhite.pl
Blisko tysiąc osób uczestniczyło w Toruńskiej Strefie Miłosierdzia przeżywanej w dniach 8-9 kwietnia w ramach Światowego Dnia Młodzieży obchodzonego w Niedzielę Palmową. Spotkanie wpisywało się w przeżywanie jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.

W Niedzielę Palmową w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zgromadziło się blisko tysiąc osób, które przybyły, by wraz z bp. Andrzejem Suskim i prezydentem Torunia Michałem Zaleskim uczestniczyć w koncercie pasyjnym „Krzyż”. Była to ogólnopolska premiera oratorium przygotowanego przez zespół „23 dni”.

Koncert za pomocą doznań artystycznych skłaniał do rozważań na temat sensu cierpienia, a także własnego życia. Artyści przeprowadzali słuchaczy przez kolejne stacje Biblijnej Drogi Krzyżowej, stworzonej przez św. Jana Pawła II. Na scenie znalazło się około 80. muzyków: członków oficjalnego Chóru i Orkiestry ŚDM, którzy na bazie swojego doświadczenia wypływającego z uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży stworzyli zespół „23 dni”. Razem z nimi na scenie wystąpili soliści m.in. Gabriela Gąsior, Marta Fitowska, Krzysztof Iwaneczko oraz Krzysztof Rygielski. Pomysłodawcą i realizatorka projektu była pochodząca z Torunia studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Natalia Brzuszczak, która jest dyrygentem zespołu.

Koncert został zorganizowany przez fundację Archipelag Inicjatyw, Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej „Kotwica” oraz miasto Toruń.

Dwudniowe spotkanie, jakim była Toruńska Strefa Miłosierdzia, wypełnione było katechezą, adoracją krzyża, modlitwą uwielbienia, sakramentem pokuty i pojednania, Eucharystią i koncertem, który był zwieńczeniem dwudniowej Toruńskiej Strefy Miłosierdzia (TSM).

W sobotnie popołudnie młodzież zgromadziła się w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego, by trwać przy Chrystusie. O godz. 15 odmówiła koronkę do Bożego i miłosierdzia. Następnie po zawiązaniu wspólnoty wysłuchała katechezy na temat uzdrowienia człowieka chromego przy sadzawce Betesda. - Nad sadzawką uderza nie tyle "brzydota" niedołęstwa czy choroby, co przede wszystkim relacji międzyludzkich. Chorzy wręcz biją się między sobą o to, kto z nich zostanie uzdrowiony. Jezus - Król Miłosierdzia - wchodzi właśnie w to miejsce, gdzie ludzie są dla siebie wrogami. Idzie właśnie tam, gdzie my byśmy nie poszli, gdzie nas to kosztuje. To osobiste pytanie dla każdego z nas: gdzie nie chcę iść, gdzie nie ufam Jezusowi, gdzie mam blokadę? – mówił ks. Maciej Kępczyński, opiekun wspólnoty Pustynia Serca.

"Panie, nie mam człowieka" to niezwykle dramatyczne stwierdzenie chorego, tym bardziej, że Betesda oznacza właśnie „dom miłosierdzia” - a tam ludzie traktują się bez miłosierdzia, nie ma obok nich drugiej osoby, która by im miłosierdzie wyświadczyła. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu, w którym odbywa się Toruńska Strefa Miłosierdzia, wznosi się w miejscu, na którym przed laty było śmietnisko. - Pan wybiera właśnie takie przestrzenie, aby na nich rozlewało się Jego miłosierdzie i chce na naszym życiowym śmietnisku zbudować świątynię miłosierdzia – dodał ks. Kępczyński.

Po katechezie rozpoczęła się adoracja krzyża ze śpiewem kanonów z Taize animowana przez wspólnoty Słowo Życia i Małe Uwielbienie.

Zwieńczeniem pierwszego dnia TSM, była Eucharystia na zakończenie której młodzi otrzymali krzyże przywiezione z Jerozolimy i położone na grobie Jezusa. Kapłani zakładając krzyże na szyje uczestników spotkania wypowiadali słowa: „Idź i głoś Ewangelię Chrystusa Zmartwychwstałego”. Było to swoiste posłanie młodych ludzi do ich środowisk życia, nauki i pracy, gdzie mają stawać się świadkami miłosiernej miłości Boga.

Toruńska Strefa Miłosierdzia (TSM) została zorganizowana po raz drugi i odbywa się zawsze w weekend rozpoczynający Wielki Tydzień, a więc w dniach, w których Kościół obchodzi coroczny Światowy Dzień Młodzieży.
xpb /Toruń/KAI

Zdjęcia z sanktuarium Miłsoierdzia Bożego

Zdjęcia z koncertu
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.