Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń

2017-05-08
Fot. dk. Waldemar Rozynkowski
W sobotę, 6 maja, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się wiosenne spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. W spotkaniu wzięli udział: bp Andrzej Suski, kapłani oraz ok. 30 osób świeckich, najczęściej odpowiedzialnych za grupy i wspólnoty działające w naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa z Liturgii Godzin. Następnie ks. bp Andrzej Suski nawiązał do przeżywanego w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście” odnosząc go do obecności w diecezji toruńskiej ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Dk. Waldemar Rozynkowski dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat wyzwań stojących przed ruchami i stowarzyszeniami katolickimi w naszej diecezji.

W dalszej części spotkania zdefiniowano kilka wyzwań, przed którymi stoimy jako członkowie ruchów w naszej diecezji.

Kolejne dwa punkty spotkania wypełnił temat młodzieży. Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Artur Szymczyk podzielił się z zebranymi wprowadzaną od kilku miesięcy w życie w diecezji wizją Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Toruńskiej „Kotwica”. Trzeba nadmienić, że przedstawiane przez niego plany duszpasterskie to owoc Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Następnie dk. W. Rozynkowski omówił fragment ankiety z Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży, który odbędzie się w październiku 2018 roku.

W dalszej części spotkania zebrani wysłuchali propozycji formacyjnych przygotowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Dyrektor Szkoły ks. Andrzej Kowalski zaprezentował trzy dzieła: warsztaty i konferencje dla rodziców i nauczycieli: Nowe Media i Wychowanie, dzień skupienia dla kobiet: Kobieta-cudowne Boże naczynie oraz możliwość zorganizowana w diecezji od jesieni tegoż roku Akademii Rozwoju Talentów.

W ostatnim punkcie spotkania prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej Waldemar Furmanek omówił stan przygotowań oraz zaprosił członków wszystkich ruchów i wspólnot działających w diecezji do uczestnictwa w Marszu dla Życia i Rodziny. W tym roku przejdzie on ulicami czterech miast naszej diecezji: Torunia, Grudziądza, Brodnicy oraz Działdowa. Tegoroczne marsze w obronie życia i rodziny odbędą się w całej Polsce, także i w naszej diecezji, w dniu 11 czerwca.
 
Dk. Waldemar Rozynkowski
Przewodniczący DRRiSKDT
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.