Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja o mediach i wychowaniu w Toruniu

2017-05-23
fot. Mateusz Bartkowski
20 maja br., odbyły się w Toruniu warsztaty i konferencje pt. „Nowe media i wychowanie”, w których uczestniczyło ponad pięćdziesiąt osób z terenu diecezji toruńskiej. Prowadzącymi zajęcia byli: pani Małgorzata Więczkowska – pedagog i medioznawca, s. Elżbieta Sozańska – pedagog i ks. Andrzej Kowalski – katechetyk. Poszczególne wykłady oraz warsztaty tematyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na aktywne zaangażowanie i współtworzenie zajęć.

Nowe media są obecne w codziennym życiu na tyle, że zmieniły sposób komunikowania i myślenia nas - dorosłych, a tym bardziej młodego pokolenia, które urodziło się, a zatem w sposób naturalny weszło bez zahamowań w świat cyfrowy.

Nowe media zatem są szansą dobrego rozwoju i komunikacji, ale i realnym zagrożeniem, czego doświadczają rodzice i edukatorzy na co dzień zmagający się ze zjawiskami uzależnień od telefonów, czy portali społecznościowych.

Spotkaniu towarzyszyło przeświadczenie, że nie jest możliwe prawdziwe wychowanie bez obecności wychowawców, którzy towarzyszą i prowadzą dzieci i młodzież w odkrywaniu świata, i w tym nowe media nigdy nie zastąpią ich w tej doniosłej i odpowiedzialnej roli.

W trakcie zajęć poruszone zostały następujące zagadnienia: modele wychowawcze w Europie, smartfony i tablety – szansa, czy zagrożenie?, gadżetomania, przeżywanie poczucia winy u dzieci i młodzieży, fenomen pokemona: struktura, działanie i konsekwencje pedagogiczne, konieczność edukacji medialnej w rodzinie, szkole i społeczeństwie, LearningApps i Edmodo jako przykłady aplikacji internetowych do wykorzystania w dydaktyce.

Organizatorami tego spotkania byli: Polskie Towarzystwo Teologiczne, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, przy pomocy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.
ks. Andrzej Kowalski

Zdjęcia: Mateusz Bartkowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.