Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święcenia diakonatu

2017-06-10
Fot. Mateusz Bartkowski/SAI
- Służba nie ma polegać na tajemnicy niewolnictwa, ale na tajemnicy miłości – mówił bp Józef Szamocki podczas święceń diakonatu, które odbyły się w sobotnie przedpołudnie w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W uroczystości uczestniczyli kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy.

Podczas uroczystej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy bp Józef Szamocki udzielił święceń diakonatu alumnowi Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Ksiądz biskup podkreślił, że Kościół z wielką radością przyjmuje ten dar nowego diakona i z nadzieją patrzy w przyszłość modląc się o nowe powołania do służby w Kościele.

W homilii bp Szamocki nawiązując do czytań z Księgi Liczb i Dziejów Apostolskich podkreślił, że Bóg sam wkracza w historię człowieka i powołuje ludzi, którzy będą Mu służyć poprzez oddawanie Mu kultu i posługę względem ubogich. - Diakon ma ukazywać oblicze miłości Boga. Swoim życiem przypominać, że Bóg kocha, pamięta o każdym, a w swojej posłudze ma uobecniać zmartwychwstałego Chrystusa – mówił bp Szamocki. Zaznaczył, że Jezus zawsze pochylał się nad niedolą człowieka pokazując w ten sposób, że Bóg kocha i troszczy się o każdego. Dlatego trzeba, by diakon był człowiekiem pełnym wiary i Ducha Świętego.

Chrystus powiedział swoim uczniom, że są światłem świata i solą ziemi. - Smak soli i blask światła to nic innego jak dobre czyny, które ukazują miłość Boga i pociągają ludzi ku Niemu i Kościołowi – dodał bp Szamocki. Zwracając się do kandydata na diakona bp Józef zaznaczył, że Kościół patrzy na niego, jako sól i światło, które musi zanieść światu, tym, do których zostanie posłany. - Tajemnica soli i światła ma swoje korzenie w modlitwie, umiłowaniu Słowa i adoracji. Nie może w twoim życiu zabraknąć modlitwy i adoracji, bo inaczej sól zwietrzeje, a światło zgaśnie – podkreślił bp Szamocki.

Po homilii kandydat do święceń złożył przyrzeczenia i wyraził chęć przyjęcia święceń. Następnie po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych hierarcha nałożył ręce na kandydata i odmówił modlitwę konsekracyjną. Od tej chwili diecezja toruńska wzbogaciła się o nowego diakona, który przyjął z rąk bpa Szamockiego księgę Ewangelii i został wezwany do głoszenia Słowa Bożego i życia według niego. Następnie diakon po raz pierwszy posługiwał biskupowi przy ołtarzu eucharystycznym.

Na zakończenie Liturgii bp Szamocki podkreślił, że każdego z nas powinna przepełniać troska o nowe powołania, by nie zabrakło głosicieli Słowa i szafarzy sakramentów, byśmy nie musieli patrzeć w przyszłość z lękiem, ale z nadzieją, że na naszej drodze do zbawienia nie zabraknie niezawodnych przewodników.

xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Mateusz Bartkowski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.