Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja toruńska ma czterech nowych kapłanów

2017-06-17
Podczas Litanii do Wszystkich Świętych /fot. SAI
Bądźcie siewcami pokoju i jedności – mówił bp Andrzej Suski do neoprezbiterów podczas Mszy św. w toruńskiej katedrze Świętych Janów. Podczas Eucharystii święcenia kapłańskie przyjęło czterech diakonów, którzy zostali posłani do posługi w diecezji.

17 czerwca, w sobotnie przedpołudnie w katedrze toruńskiej czterech diakonów: Janusz Grosanc, Mateusz Chudziński, Mateusz Nadzieja i Paweł Malinowski przyjęło z rąk bpa Andrzeja Suskiego święcenia prezbiteratu.  Uroczysta Liturgia zgromadziła blisko stu kapłanów, którzy przybyli, by dziękować Bogu za dar nowych kapłanów i modlić się o nowe powołania. Na Eucharystii obecne były także siostry zakonne i licznie zgromadzeni wierni świeccy.

W homilii bp Suski nawiązując do Ewangelii o Dobrym pasterzu wezwał kandydatów na kapłanów, by nigdy nie byli najemnikami, ale kroczyli drogą wyznaczoną przez Chrystusa, który oddaje życie za swoje owce i nigdy nie pozostawia ich na pastwę nieprzyjaciela.  - Jesteście wezwani do przedłużania obecności Chrystusa w świecie poprzez naśladowanie Jego stylu życia i ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej sobie owczarni – mówił bp Suski. Kapłani muszą każdego dnia wpatrywać się w Oblicze Chrystusa, by tak jak On być pasterzami, a nie najemnikami. – Patrzcie na Pasterza Dobrego i Jego naśladujcie. Dobry pasterz życie oddaje za swoje owce. Gotów jest umrzeć, ale owiec nie porzuci. Tak uczynił Chrystus, wierny pasterskiej miłości aż do końca – mówił bp Andrzej.

Podając przykłady miłości pasterskiej nakreślił sylwetki bł. ks. Frelichowskiego i św. Maksymiliana Kolbego. Bp Suski podkreślał, że idąc za Chrystusem Dobrym Pasterzem nie trzeba się lękać. – Wiara uczy, a historia to potwierdza, że zwycięstwo nigdy nie należy do wilków, do tych, co atakują, ale do takich ludzi jak o. Maksymilian Kolbe, ks. Stefan Frelichowski, ks. Jerzy Popiełuszko i tylu innych kapłanów upodobnionych do Chrystusa Dobrego Pasterza – dodał bp Suski. Zaznaczył jednak, że gotowość oddania życia związana jest ze znajomością swoich owiec.  – Gdy Jezus mówi, że zna swoje owce, nie myśli o wiedzy czerpanej z książek, ale chodzi o poznanie które jest miłością, wyrazem wzajemnej przynależności i wspólnoty życia – mówił hierarcha. Nie ma innej drogi poza miłością. – Oddać życie za owce można wówczas tylko, gdy się je prawdziwie kocha. Niech nie zabraknie wam nigdy takiej miłości – dodał.

Chrystus przyszedł, by szukać i ocalić to, co zginęło, dlatego bp Suski wezwał przyszłych kapłanów do przebywania wśród ludzi rozproszonych, wychodzenia na peryferie i poszukiwania ich, by doprowadzić ich do pełnej jedności we wspólnocie Kościoła. – Za chwilę zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego namaszczenie. To On was umocni, uświęci i rozraduje, napełni wiarą, miłością i męstwem. Przyjmijcie Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha mocy i bohaterstwa. Przyjmijcie Ducha wszystkich kapłanów, którzy bez reszty poświęcili swoje życie Bogu, kapłanów wyznawców i kapłanów męczenników, nieustraszonych głosicieli Ewangelii i dobrych pasterzy, którzy oddali swoje życie za owce. Postępujcie według Ducha, a nie wpadniecie w niewolę ciała – mówił ksiądz biskup i wezwał ich do szczególnej misji tak ważnej w dzisiejszych czasach.  – Bądźcie kapłanami, którzy sieją pokój i jedność – dodał.

 Po homilii diakoni, którzy wyrazili swoją wolę przyjęcia święceń i złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi. Następnie podczas modlitwy Litanią do Wszystkich Świętych wypraszano łaski dla przyszłych kapłanów. Po odśpiewaniu litanii rozpoczął się obrzęd święceń. Ksiądz Biskup w milczeniu nałożył ręce na diakonów, a następnie uczynili to wszyscy zgromadzeni w świątyni kapłani.  Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej diecezja toruńska wzbogaciła się o czterech nowych prezbiterów, którzy przywdziali szaty kapłańskie oraz przyjęli namaszczenie olejem.  W geście przekazania naczyń liturgicznych, pateny z chlebem i kielicha z winem, zostali wezwani przez biskupa do gorliwego pełnienia służby przy Ołtarzu Chrystusa.  Następnie nowo wyświęceni kapłani po raz pierwszy celebrowali Eucharystię.

Na zakończenie Liturgii neoprezbiterzy wyrazili wdzięczność Bogu, księdzu Biskupowi , kapłanom i rodzicom za ich obecność na drodze ku kapłaństwu.

Po uroczystości w katedrze neoprezbiterzy wraz z księżmi biskupami, kapłanami i rodzicami udali się do Wyższego Seminarium Duchownego, by dzielić radość wspólnego stołu. Po poczęstunku wszyscy zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej, gdzie neoprezbiterzy otrzymali z rąk biskupa dekrety posyłające ich na pierwsze parafie. Po otrzymaniu dekretów nowo wyświęceni prezbiterzy udzielili szczególnego błogosławieństwa kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim seminarium.
xpb/Toruń/KAI

Neoprezbiterzy zostali posłani do posługi duszpasterskiej w następujących parafiach:
 • ks. Mateusz Chudziński – parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
 • ks. Janusz Grosanc – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu
 • ks. Paweł Malinowski – parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży
 • ks. Mateusz Nadzieja – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
28
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Wardęgowo
MAJ
28
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
28-30
Odpust Matki Bożej Wardęgowskiej
Wardęgowo
MAJ
28
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.