Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Duchowe przeżycia

2007-04-08
fot. Na czele procesji jeden ze studentów niósł ręcznie wykonany krzyż
W tym roku studenci mieszkający w Bursie Akademickiej Caritas w Przysieku przeżywali rozważania Męki Pańskiej nieco inaczej niż zazwyczaj. Droga Krzyżowa pod przewodnictwem duchowego opiekuna Bursy odprawiana była nie tylko w kaplicy.
Zaczęło się od przemierzania korytarzy domu do symboli kolejnych stacji rozmieszczonych na ścianach Bursy, a potem spontanicznie pojawiały się nowe pomysły na kolejne nabożeństwa. Następnym etapem było wyjście na zewnątrz budynku. Ciemność nocy rozświetlały samodzielnie wykonane pochodnie. Krzyż niesiony był przez uczestników procesji do kolejnych stacji Chrystusowej Męki wyznaczanych przez palące się znicze. Wzmocnieni pięknymi i głębokimi przeżyciami studenci zaprosili na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Wielkim Tygodniu parafian z Przysieka. Zaproszenie zostało wyemitowane w Radio Maryja, rozwieszono plakaty informacyjne, a proboszcz parafii w Przysieku, ks. Karol Dąbrowski zachęcał swoich wiernych do udziału w tym nabożeństwie.


3 kwietnia ok. godz. 21.00 przed budynkiem Bursy Akademickiej zebrała się dość liczna grupa ludzi, przede wszystkim mieszkańców Przysieka z ich ks. proboszczem. Przybył ks. Daniel Adamowicz – dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej; ks. Dariusz Iwański – Dyrektor Bursy Akademickiej i oczywiście studenci – inicjatorzy owego spotkania. Ks. Dariusz w imieniu młodzieży przywitał wszystkich i wprowadził w rozważanie Męki Pańskiej. Gdy latarnie wokół budynków zostały wyłączone, rozpoczęło się nabożeństwo. W ciemnościach procesja ruszyła do I stacji. Na jej czele jeden ze studentów niósł ręcznie wykonany krzyż, a dwaj inni szli obok niego, trzymając zapalone pochodnie. Ludzie podążali drogą z zapalonymi zniczami w dłoniach. Trasa Drogi Krzyżowej wiodła zabytkowymi alejkami parku, a kolejne jej stacje symbolizowały krzyże wykonane z grubych gałęzi drzew oraz znicze ustawione obok. Młodzież wybrała na rozważanie stacji Męki Pana Jezusa teksty, których bohaterką była św. Joanna Beretta Molla, a myślą przewodnią jej ofiara życia. Modlitwie i refleksji towarzyszył śpiew dziewczęcego chórku i akompaniament gitarowy w wykonaniu jednego ze studentów. Niestraszny był nawet porywisty i mroźny wiatr, który tym bardziej pozwalał zebranym zbliżyć się do cierpień Chrystusa w drodze na Golgotę. Ostatnia stacja znajdowała się naprzeciw pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest patronem Centrum Wolontariatu mieszczącego się nieopodal Bursy Akademickiej. Uczestniczący w nabożeństwie księża udzielili wszystkim błogosławieństwa, a uczestnicy Drogi złożyli palące się znicze pod pomnikiem Papieża.

Dzień wcześniej – 2 kwietnia wieczorem, w II rocznicę śmierci Jana Pawła II, studenci zebrali się na modlitewnym czuwaniu w kaplicy Bursy. Śpiewali „Barkę”, wysłuchali kazania skierowanego do młodzieży z Lednicy a także słów Ojca Świętego nagranych i odtwarzanych z płyty CD. Jego głos słyszany raz jeszcze sprawił, że niejednemu łza zakręciła się w oku. O godz. 21.37 minutą ciszy młodzież uczciła moment odejścia Papieża do Domu Ojca. Na zakończenie zebrano się przed Jego pomnikiem, przy Centrum Wolontariatu, by złożyć kwiaty, odmówić modlitwę o Jego beatyfikację i zaśpiewać Mu pieśń. Chciałoby się dopowiedzieć: „Ojcze Święty – pokolenie JPII – Twoje pokolenie- pamięta!”

Anna Napiórkowska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.