Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Festiwal Musica Vera po raz drugi w Toruniu

2017-08-17
Po raz drugi nowe toruńskie świątynie wypełni muzyka w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICA VERA - „Muzyka Nowych Świątyń”. Festiwal rozpocznie się 16 września i organizowany jest przez parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego. Twórcami festiwalu są ks. kan. Mariusz Klimek oraz Ewelina i Paweł Głowińscy.

Z wielką radością informujemy, że nad tegoroczną edycją Musica Vera patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jest to ogromne wyróżnienie dla Festiwalu i jego twórców. Kolejnym wyróżnieniem jest fakt, że obok dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dotacji Miasta Toruń festiwal otrzymał dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ministerialnego programu „Kultura dostępna”.

Dzięki życzliwości toruńskich proboszczów festiwalowe koncerty odbędą się aż w pięciu nowych świątyniach: kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego na Skarpie, kościele pw. Ciała i Krwi Chrystusa na II Rubinkowie, kościele pw. MB Królowej Polski na I Rubinkowie, kościele pw. MB Nieustającej Pomocy na Bielawach oraz kościele pw. NMP Częstochowskiej u Ojców Paulinów.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs chóralny, do którego zakwalifikowało się 11 chórów z całej Polski. Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 października w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach II Festiwalu Muzyki Sakralnej Musica Vera „Muzyka Nowych Świątyń”. Szczegółowy program Festiwalu na www.musicavera.pl

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny.
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.