Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

11. Rajd Rowerowy śladami bł. ks. Frelichowskiego

2017-09-05
Uczestnicy Rajdu na trasie - 2016 r. /fot. Arkadiusz Piwoński
Już po raz 11 odbędzie się Rajd Rowerowy organizowany pod patronatem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Rajd odbędzie się w sobotę 16 września.
 • godz.7.30 - zbiórka uczestników rajdu na parkingu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu przy Placu Frelichowskiego 1 (wjazd od tyłu)
 • godz.8.00 - Msza św., po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Frelichowskiego
 • godz.9.00-13.00 - przejazd rowerami do Chełmży po drodze postój w Papowie Toruńskim i Zalesiu
 • godz.13.00 - wizyta w konkatedrze pw. Trójcy Świętej w Chełmży, poczęstunek na słodko i prezentacja o ks. Frelichowskim
 • godz.13.30 - dalsza trasa rowerowa, przejazd do Olka i zapalenie znicza pod pomnikiem pomordowanych harcerzy i na Barbarce
 • godz.17.00 - Barbarka, a na niej ognisko z kiełbaskami, konkursy z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia i zakończenie rajdu.

Trasa rajdu wynosi ok.60 km, tempo turystyczne, organizatorzy zapewniają opiekę medyczną (ratownik medyczny), samochód techniczny w razie awarii lub innych zdarzeń, pamiątkową plakietkę z rajdu, drożdżówki, kiełbaski, nagrody, pomoc w przypadkach awarii roweru, życzliwość i wsparcie na trasie.

Zapisy na rajd prowadzi Odział Miejski PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, opłata wpisowa TYLKO 3 ZŁOTE. Zapisy do 15 września.
Można zgłaszać całe grupy, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.