Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rusza Akademia Rozwoju Talentów w Toruniu

2017-09-22
fot. odnowa.diecezja-torun.pl
Rozwijanie darów, którymi nas Bóg obdarzył, nie jest tylko przywilejem, czy zajęciem dla młodych, ale jest przede wszystkim naszą odpowiedzialnością przez całe życie, które chcemy przeżyć z pasją. To zdanie chyba najlepiej wprowadza do Akademii Rozwoju Talentów, które zostało opracowane przez ludzi, którzy świadomie przeżywają swoje chrześcijaństwo w Kościele i dzielą się tym doświadczeniem w różnych częściach kraju, aby inni mogli otrzymywać stałą i zdrową formację oraz narzędzia do wypełniania swojej życiowej misji.

Taka Akademia rusza w Toruniu w tym roku!

Na początek proponujemy dwa rodzaje zajęć: kurs finansowy Crown oraz formację ku pełni kobiecości i męskości.

Zajęcia będą się odbywać przy parafii pw. św. Józefa (redemptoryści) w piątki (3.11; 15.12; 5.01; 23.02; 16.03; 13.04; 4.05; 1.06): godz. 17-19 kurs finansowy i godz. 19.15-21.15 pogłębianie własnej tożsamości. Wszystkie zajęcia oparte są na nauczaniu biblijnym, Tradycji Kościoła oraz świadectwie prowadzących, którzy będą co miesiąc dojeżdżać z Koszalina. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci swego udziału wysyłając maila pod adresem biuro@jezusnastadionie.pl z dopiskiem ART Toruń lub dzwoniąc pod numer telefonu: 537-466-025 w godz. 8-15 do końca września.

Na pierwszych zajęciach wpłacamy kaucję w wysokości 250 zł (niezależnie czy chcemy skorzystać z jednej, czy obu propozycji) – kwota ta zostanie nam zwrócona w czerwcu – jest to dodatkowa motywacja do uczestniczenia w zajęciach (można opuścić jedno spotkanie, jeśli więcej – kaucja nam przepada).

Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości, chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć to pisz lub dzwoń na podane dane kontaktowe.

Z naszej lokalnej strony odpowiedzialną za organizowanie ATR w Toruniu jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Mamy nadzieję, że od przyszłego roku będą chętni i ruszy także formacja dla liderów (dla wszystkich odpowiedzialnych za jakiekolwiek dzieło czy posługę w Kościele), posługi słowa (jak przygotowywać i głosić nauczania) oraz ewangelizacji (jak ewangelizować w różnych formach dzisiaj).
ks. Andrzej Kowalski/SNE
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.