Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Slowo bp Andrzeja Suskiego z okazji jubileuszu koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy

2017-09-22
Bp Andrzej Suski/Fot. Wiesław Ochotny
Słowo Biskupa Toruńskiego przed obchodami 50. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu.

Umiłowani Diecezjanie,
 
Rok bieżący został opromieniony wieloma obchodami jubileuszowymi. W tym roku przypada 100. lecie objawień Matki Bożej w Fatimie i 140. rocznica objawień w Gietrzwałdzie. W polskich sanktuariach maryjnych trwają uroczystości jubileuszowe, które przywołują na pamięć historyczne koronacje wizerunków Matki Bożej na Jasnej Górze, w Gietrzwałdzie i w Licheniu. Również nasza diecezja, ustanowiona przed 25 laty, ma szczególny powód uczczenia swej Patronki w ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, słynącej łaskami, przyozdobionej papieskimi koronami przez Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, w pamiętnym dniu 1 października 1967 roku.

Zbliża się 50. rocznica koronacji tego świętego Wizerunku. Doświadczamy przy nim macierzyńskiej bliskości i nieustannej pomocy Maryi tak jak doznała pomocy Jej krewna Elżbieta na czas rozwiązania, jak otrzymali pomoc nowożeńcy w Kanie Galilejskiej oraz pierwsi chrześcijanie trwający na modlitwie z Matką Chrystusową. Wspólnie z Maryją niesiemy pomoc bliźnim w potrzebie i razem z Nią wielbimy Boga, który czyni wielkie rzeczy.

Zapraszam serdecznie kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich na uroczystość z okazji jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której zostaliśmy zawierzeni jako nowa diecezja przez św. Jana Pawła II. Uroczysta liturgia dziękczynna pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, odbędzie się w toruńskim sanktuarium diecezjalnym na Bielanach w dniu 30 września (sobota), o godz. 17.00.

Całą rodzinę diecezjalną zawierzam czułej opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Wasz biskup Andrzej
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.