Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W hołdzie Ojcu Świętemu

2007-04-08
W dniach 31 marca - 2 kwietnia w par. Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku przeżywaliśmy dni modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. W sobotę o godz. 19.30 odbył się w kościele koncert dedykowany Ojcu Świętemu, pt: ”Tajemnice życia”.

Jego organizatorem był ks. Michał Dąbkowski, który scenariusz widowiska oparł na tajemnicach Różańca Świętego. W klimat koncertu wprowadził wiernych ks. kan. Marian Wiśniewski – proboszcz parafii, który przypomniał, że tajemnice różańca św., wpisane były w życie i w cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Treść poszczególnych rozważań skłania do refleksji nad istnieniem, celem i sensem życia- bowiem „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej, człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa” (Jan Paweł II, enc. Redemptor Hominis). Rozważania poszczególnych tajemnic przeplatane były śpiewem psalmów. Nadmienić należy, że koncert przygotowany został we współpracy z pracownikami Ośrodka Kultury w Lidzbarku oraz gości z Działdowa, Wąbrzeźna i Żuromina. Wystąpiła także młodzież Lidzbarka- Pokolenie JP2. Oprawę muzyczną przygotował Piotr Komoszyński. Ogółem w widowisku wzięło udział 29 osób. Ich występ nagrodzony został gromkimi brawami.

W niedzielę o godz. 10.30 uroczystą Sumę w intencji beatyfikacji Jana Pawła II sprawował ks. kan. Marian Wiśniewski. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z parafii. Natomiast podczas Mszy św. o 12.30 w tej intencji modliły się dzieci, które przygotowały wraz ze scholą parafialną oprawę liturgiczną.

Triduum modlitw o beatyfikację Papieża zakończył 2 kwietnia montaż słowno- muzyczny pt. „W drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II”, zaprezentowany w świątyni w godzinach wieczornych. W programie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lidzbarku przygotowane przez katechetkę Ewę Rogozińską. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem Marleny Komosińskiej. Scenariusz powstał w oparciu o wiersze, które ukazały się w różnych publikacjach po śmierci Jana Pawła II. Stanowiły one refleksję nad życiem i śmiercią naszego Wielkiego Rodaka, mówiły o Jego dojrzewaniu do spotkania twarzą w twarz z Panem Bogiem. Po programie młodzież gimnazjalna poprowadziła modlitwę różańcową. Organista Krzysztof Gmyrg kierował scholą parafialną, która również uczestniczyła w tej modlitwie. Ks. kan. Marian Wiśniewski podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego modlitewnego spotkania. Na zakończenie wierni odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację Ojca Świętego i odśpiewali Apel Jasnogórski. O godz. 21.37 rozległo się w naszym mieście bicie kościelnych dzwonów, a w wielu oknach zapłonęły świece.

Ewa Rogozińska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.