Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2006-04-02
Obchody pierwszej rocznicy odejścia Sługi Bożego Jana Pawła II w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczęły się już w piątek, 31 marca Godziną Miłosierdzia.

Kustosz Sanktuarium ks. prał Stanisław Majewski odprawił Mszę św. w intencji Wielkiego Pasterza Kościoła. W tej samej intencji odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem, który później adorowali licznie zgromadzeni wierni. Odprawione w tym dniu cztery Drogi Krzyżowe poświęcone były Janowi Pawłowi II.

W przeddzień pierwszej rocznicy, w sobotę, Żywy Różaniec pod przewodnictwem ks. Wojciecha Siemiątkowskiego odprawił nabożeństwo różańca fatimskiego, przywołując rozważanie Jana Pawła II. Z inicjatywy parafialnego oddziału Akcji Katolickiej odbyło się spotkanie z prof. Grażyną Sojak (UMK) na temat poezji Jana Pawła II. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

W niedzielę podczas każdej Eucharystii modlono się w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, a młodzież Gimnazjum nr 3, w przygotowanej liturgii, zaprezentowała w czasie pochodu darów ofiarnych swoje prace związane z życiem i nauczaniem papieskim. Po południu ks. prob. Stanisław Majewski wygłosił katechezę na temat „Od encykliki Dives in misericordia do Deus caritas est. Ukazał sylwetkę Papieża jako wielkiego Apostoła Miłosierdzia.

Wszystko odbywało się w szczególnej scenerii barw papieskich, którymi była udekorowana świątynia wewnątrz i na zewnątrz. W kościele umieszczono portret Jana Pawła II, wykonany przez jedną z parafianek, a na zewnątrz bilbord z jego wizerunkiem. Atmosfera skupienia i modlitwy sprzyjała refleksji i zadumie.

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.