Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje w Czerniewicach

2007-04-15
fot. Droga Krzyżowa na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Czerniewicach / Irena Klaman
W dniach 17-21 marca rekolekcje wielkopostne w par. Matki Bożej Łaskawej w Czerniewicach głosił ks. prof. Czesław Kustra. W kolejne dni podejmował w naukach wiele współczesnych tematów, m.in. problem wyraźnej w Europie tendencji do degradowania godności człowieka, podsycanej przez rozmaite lobby i środowiska o antyrodzinnej ideologii.

Środowisko kulturowe ukształtowało wypaczony wizerunek człowieka i więzi międzyludzkich, np. filmy emitowane przez stacje telewizyjne najczęściej w karykaturalny sposób ukazują kobietę, mężczyznę, małżeństwo i rodzinę. W imię obrony praw rozmaitych mniejszości natarczywie lansuje się ich ideologię, naruszając w ten sposób wolność innych osób. Ks. Profesor poruszył też problem zacierania się tożsamości narodowej społeczeństw Europy, szczególnie w środowiskach emigracyjnych. Jednak głównym tematem nauk Rekolekcjonista uczynił Boże Miłosierdzie, źródło miłości, z którego zawsze może czerpać każdy grzesznik, jeśli jak syn marnotrawny nawróci się i przyjdzie do Ojca. W kontekście przypowieści ks. Profesor mówił o grzechu, że najbardziej rani on samego grzesznika, ale każdą ranę może uzdrowić Boże Miłosierdzie.

Niemal jednocześnie z parafialnymi odbywały się rekolekcje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czerniewicach. Ich uczestnikami byli pacjenci ośrodka oraz anonimowi alkoholicy i ich rodziny. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Andrzej Maciołek, a w posłudze duchowej wspomagali go ks. kan. Adam Filarski z Działdowa – diecezjalny duszpasterz trzeźwości, ks. Piotr Sułkowski z Grudziądza oraz kapelan ośrodka ks. Zdzisław Baranowski. Nad organizacją i przebiegiem rekolekcji czuwali Janusz i Irena Klamanowie. Przez cały czas trwania rekolekcji ich uczestnicy mieli możliwość wyspowiadania się i indywidualnej rozmowy z kapłanem. Owocem tej posługi było z dnia na dzień liczniejsze pełne uczestniczenie w Eucharystii. W sobotę uczestnicy rekolekcji wzięli udział w Drodze Krzyżowej odprawionej w parku okalającym ośrodek, którą poprowadził proboszcz czerniewickiej parafii, ks. kan. Leon Ulatowski. Modlili się również wspólnie koronką do Miłosierdzia Bożego.

Uczestnicy rekolekcji wysłuchali dwóch konferencji. W sobotę dr Krzysztof Liszcz, psychiatra niegdyś pracujący w czerniewickim ośrodku, mówił o przeżywaniu życiowych porażek i prawdy o własnej słabości jako punktu zwrotnego w podejmowaniu decyzji o nawróceniu. W konferencji nawiązywał do spostrzeżeń na ten temat o. Anzelma Grüna, niemieckiego benedyktyna z Münsterschwarzach, cenionego kierownika duchowego. Dr Liszcz stwierdził, że najważniejszym momentem w przeżywaniu życiowych porażek i najczęściej związanych z nimi nieodwracalnych strat, jest konfrontacja z prawdą o sobie samym, o swoich wielokrotnych upadkach i błądzeniu po manowcach. W życiu nie chodzi o to, aby wszystko robić idealnie i nie popełniać błędów, ale by uczyć się na nich. Słowa konferencji zachęcały do realizmu w spojrzeniu na siebie i swoje problemy, do odwagi podejmowania odpowiedzialności za życie swoje i osób najbliższych, do czerpania sił z nieustającej Bożej obecności i bezgranicznego Miłosierdzia Bożego. W niedzielę konferencję „Jak żyć z innymi, z sobą, z Bogiem i być trzeźwym” wygłosiła Barbara Krzemińska, psycholog pracująca w Katolickim Ośrodku Psychologiczno-Pastoralnym „Cyrenejczyk”. Ważnym wydarzeniem rekolekcji był miting w XV rocznicę abstynencji Heńka i wszystkie spotkania, podczas których uczestnicy dzielili się przeżyciami i świadectwem odnalezienia Boga w swoim życiu.

Rekolekcyjny tydzień w czerniewickiej parafii zakończyła Droga Krzyżowa ulicami osiedla, podczas której wierni czytali rozważania kolejnych stacji męki Pana Jezusa zaczerpnięte z pism św. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei.

Barbara Czerny

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.