Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wielkopostne spotkanie rolników

2007-04-15
Korzystanie z sakramentów świętych to temat przewodni wielkopostnego spotkania rolników diecezji toruńskiej, które odbywało się w Brodnickim Centrum Caritas.

Mszę św. rozpoczynającą to spotkanie celebrowali duszpasterze rolników: ks. kan. Józef Kiełpiński z dekanatu jabłonowskiego, ks. Jacek Wyrowiński z dekanatu działdowskiego, ks. Mirosław Culepa z dekanatu lidzbarskiego oraz ks. Zbigniew Gański – diecezjalny duszpasterz rolników. Ksiądz Culepa w homilii przypomniał rolnikom, że czas Wielkiego Postu należy wykorzystać na rozmowę z Panem Bogiem, na czytanie Pisma Świętego i powrót do nauki Bożej. Bez Pana Boga nikt, również rolnik nie może nic sam uczynić, należy więc prosić Pana Boga o błogosławieństwo w tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest praca na roli. „W życiu nic nie osiągniemy bez Bożego błogosławieństwa” – podkreślił ks. Culepa i dodał, że: „Jednym ze źródeł tego błogosławieństwa jest Msza św., a my jak św. Paweł mamy czerpać swoje umocnienie z Chrystusa, z jego nauki i z sakramentów”. Następnie ks. Kiełpiński, wygłosił konferencję poświęconą prowadzeniu walki z szatanem. Była to kontynuacja poprzedniej konferencji, którą wygłosił w grudniu 2006 r. podczas adwentowych spotkań rolników naszej diecezji. Objaśnił w jaki sposób można walczyć, gdzie szukać właściwej pomocy, jak chronić domy i rodziny przed złem. Eucharystia, trwanie w łasce uświęcającej, poświęcenie się Niepokalanemu Sercu NMP, odmawianie różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego, pielgrzymki do sanktuariów, poranna i wieczorna modlitwa są niezastąpionym środkiem w zmaganiu z zakusami złego ducha.

Przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku p. Elwira Zakrzewska przedstawiła zgromadzonym rolnikom problematykę pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój gospodarstw rolnych. Rolnicy interesowali się też zmianami w dopłatach bezpośrednich.

Swoje słowo do rolników na temat „Rola świeckich w Kościele” wygłosił ks. dr Rajmund Ponczek. „Angażowanie się w działalność różnorodnych grup i stowarzyszeń religijnych wnosi wiele dobra w życie innych ludzi, ale również ułatwia własny rozwój, wzmacnia samoocenę i pomaga rozwijać religijność” – mówił ks. Ponczek. Zagadnienia tej konferencji były tak interesujące, że miejscami wykład przeradzał się w ożywioną dyskusję. Stanowiła ona dowód na to, że rolnicy interesują się poruszanymi problemami i chcą brać czynny udział w życiu Kościoła.

Diecezjalny duszpasterz ks. Zbigniew Gański omówił przygotowania do uroczystości 25-lecia Duszpasterstwa Rolników. Z tej okazji 14 maja br., w Sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie odbędą się diecezjalne uroczystości jubileuszowe, które transmitować będzie TV Trwam oraz Radio Maryja. Mszy św. będzie przewodniczyć Biskup Toruński Andrzej Suski. Już dziś diecezjalny duszpasterz rolników serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi i wszystkich związanych z pracą na roli oraz z duszpasterstwem do wzięcia udziału w diecezjalnych uroczystościach w Rywałdzie.

Aleksandra Wojdyło

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.