Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowy etap procesu beatyfikacyjnego bpa Szelążka

2017-10-23
Archiwum sióstr terezjanek
Kongregacja ds. Świętych dekretem wydanym 22 września br. zatwierdziła ważność procesu diecezjalnego Sługi Bożego bp Adolfa Piotra Szelążka.

Poniżej informacja nadesłana przez s. Hiacyntę Augustynowicz CST, postulator procesu.

Drodzy w Chrystusie Panu,
Opatrzność Boża sprawia, że prace związane z prowadzonym procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu i Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  na etapie rzymskim posuwają się do przodu. W dniu 22 września 2017 roku Kongregacja do Spraw Świętych podczas posiedzenia Kongresu, wydała dekret w sprawie ważności procesu diecezjalnego Sługi Bożego, umożliwiając tym samym podejmowanie dalszym prac. Co to oznacza? Stolica Apostolska uznała, że proces prowadzony na terenie diecezji Toruńskiej został zrobiony dobrze, zachowana została procedura i spełnione wymagania prawa kanonizacyjnego oraz dokumentacja złożona w Kongregacji została odpowiednio przygotowana. Wydany dekret, który zatwierdził prace na etapie diecezjalnym, umożliwił odebranie tzw. Copia Pubblica (35 tomów), czyli jednego egzemplarza zbioru dokumentów złożonych w Kongregacji po zamknięciu procesu beatyfikacyjnego, na podstawie którego będzie pisane Positio. Drugi zestaw dokumentów czyli tzw. Transumpt otrzyma Relator sprawy czuwający nad studium merytorycznym zebranych dokumentów i przygotowaniem Positio.

Nie sposób pominąć w tym dziele czuwającej dłoni Patroni Zgromadzenia a umiłowanej świętej Sługi Bożego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Właśnie w dniu 19 października br., w którym przypada 20 rocznica nadania św. Teresie tytułu Doktora Kościoła, dane nam było odebrać Copia Pubblica i z dokumentacją Ojca Założyciela stanąć na placu św. Piotra. Opatrzność Boża, która połączyła te wielkie serca w przeszłości  sprawia, że także w naszych czasach pozostają one wciąż nierozdzielne.
Wydarzenia te przywiodły mi na myśl słowa Ojca Założyciela Adolfa Piotra wypowiedziane w kazaniu o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, które dziś możemy odnosić również do niego i które są jeszcze bardziej aktualne.

Ta sława [świętości] bez porównania – jest to niewątpliwe – leży w zamiarach Opatrzności Bożej. Św. Teresa ma misję specjalną do wypełnienia. Bóg cudowny w swych dziełach, a przede wszystkim w swoich świętych stawia nam przed oczyma swoich wybrańców ze wszystkich klas społeczeństwa, charakterem i temperamentem bardzo się różniących. W ten sposób Bóg najlepszy wspomaga naszą słabość, wskazując nam na przykładach świętych, że heroiczna świętość nie jest jakimś ekskluzywnym przywilejem tylko ludzi wyjątkowych o temperamencie specjalnym, ale że wezwanie Pana Jezusa: „Bądźcie doskonali, jako i Ojciec Wasz niebieski jest doskonałym” (Mt 5, 48), jest skierowane i odnosi się do wszystkich wiernych bez wyjątku. [Adolf Piotr Szelążek, Zapatrzony w Małą Świętą. Pisma, t. 1, oprac. H. Augustynowicz, W. Rozynkowski, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015.]

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek urodził się 30 lipca 1865 roku w Stoczku Łukowskim, obecnie diecezji siedleckiej. Ukończył Seminarium Duchowne w Płocku i Akademię Duchowną w Petersburgu. Dnia 26 maja 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim a w roku 1925 papież mianował go ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. W czasie II wojny światowej bp Adolf Piotr Szelążek, zachęcany a następnie przymuszany do opuszczenia diecezji łuckiej i przesiedlenia na ziemie polskie, nie opuścił swojej owczarni, pozostał niewzruszenie ze swymi kapłanami i wiernymi, stając się dla nich ostoją i wzorem męstwa. Został aresztowany i uwięziony, podzielając w ten sposób trudne losy wielu swoich  rodaków,  dla których stał się heroldem wiary i wytrwałości w męczeństwie. Zmarł 9 lutego 1950 r. w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 6 października 2013 r. w diecezji Toruńskiej a zakończył się trzy lata później tj. 4 września 2016 r. W październiku dokumenty zostały przekazane do Kongregacji do Spraw Świętych a w marcu 2017 roku nastąpił moment oficjalnego ich otwarcia. Dnia 22 września 2017 roku Kongres zwyczajny Kongregacji w sprawie ważności i kanonicznej poprawności postępowania diecezjalnego zatwierdził proces na etapie diecezjalnym wydając stosowny dekret „de validitate inquisitionis dioecesanae”. Dekret ten jest bardzo ważnym aktem  prawnym i pozwala na dalsze postępowanie procesu w jego facie rzymskiej, tj. na opracowanie stosownej Positio, która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów oraz biskupów i kardynałów.

Z modlitwą u grobu św. Piotra Apostoła
s. Hiacynta B. Augustynowicz CST
postulator procesu
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.