Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

22 Światowy Dzień Młodzieży w Diecezji Toruńskiej

2007-04-18
„Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”

Fragment Ewangelii wg św. Jana został wybrany przez Ojca Świętego, Benedykta XVI jako słowa, które w 2007 r. mają prowadzić młodych z całego świata. W świetle przykazania miłości zostały przygotowane również obchody Światowego Dnia Młodzieży, które jak zawsze przypadają na Niedzielę Palmową.


W Diecezji Toruńskiej uroczystości związane z Dniem Młodzieży rozpoczęto o godz. 12.00 w katedrze pw. śś. Janów. Mszę św. sprawował i Słowo Boże wygłosił bp Andrzej Suski. W koncelebrze wzięli udział kapłani przybyli z diecezji – w tym rektor toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr Krzysztof Lewandowski oraz diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Wojciech Murawski, który jest jednocześnie organizatorem Dnia Młodzieży w Diecezji Toruńskiej.

Bp Andrzej przypomniał, iż Światowy Dzień Młodzieży to inicjatywa Jana Pawła II, który młodość pojmował nie tylko jako określony wiek, ale przede wszystkim jako „czas zadany przez Opatrzność” – czas pytań, poszukiwań sensu, czas wybierania drogi życiowej. Ojciec Święty doskonale zdawał sobie sprawę, jakich odpowiedzi na nurtujące pytania młodych udziela współczesność. W zamian więc pragnął zaproponować takie rozwiązania młodzieńczych dylematów, które w istocie będą odpowiedziami dającymi spełnienie i wypełnienie człowieczeństwa. Tą odpowiedzią stał się Jezus Chrystus i przykazanie miłości: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją” (encyklika Redemptor hominis). Bp Andrzej zauważył, iż „ta myśl jak złota nić przewija się w całym nauczaniu Jana Pawła II”. Jest również obecna w nauczaniu Benedykta XVI, który wobec współczesnych zniechęceń, rozczarowań i błędów, jakie popełnia się w miłości, ukazuje miłość pewną.

Na drodze do zanurzenia się w pełni owej prawdziwej i pewnej miłości są etapy, które kaznodzieja przybliżył młodym wiernym. Po pierwsze należy odnaleźć Źródło. Nie jest to łatwe, gdyż trzeba płynąć pod prąd – „wbrew nurtom sekularyzacji, czyli wbrew przekonaniu, iż Boga nie ma” podkreślił bp A. Suski. Owe źródło to Bóg, gdyż to On jest miłością. Następnie winno się poznać i zbliżyć do Jezusa – Syna Bożego i człowieka jednocześnie. Życie ludzkie widziane przez pryzmat Jego odkupieńczej krwi jest ważne – każde, bez wyjątku. Dzieje się tak, gdyż miłość Jezusa nie opuści nikogo, bowiem zapłacił za nią swoim życiem, a więc najwyższą z możliwych cen. Umarł na krzyżu, z którego Jego rozpięte ręce obejmują wszystkich, zaś przebite włócznią serce jest zawsze dla wszystkich otwarte. „Pragnę” wypowiedziane przez Jezusa wiszącego na krzyżu może w symboliczny sposób ukazywać Jego miłość, którą chce zaspokoić dzieląc się nią z człowiekiem. Tutaj zaczyna się etap trzeci, gdzie miłość, którą Zbawca obdarzył człowieka winna przelewać się na innych ludzi, bo „po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

W dalszej części homilii biskup nawiązał do słów biblijnego „Hymnu o miłości’. Zauważył, iż „człowiek pozbawiony miłości jest jak miedź brzęcząca – brzmi fałszywym tonem”. Wydaje się to być szczególnie trafne porównanie, bowiem ludzie pozbawieni miłości – tacy, co nie kochają i nie są kochani, często ukojenia szukają w świecie materialnym próbując niekiedy kupić uczucia innych. Wtedy właśnie „brzmią fałszywym tonem”, bo pieniędzmi, czy tzw. „znajomościami” próbują zastąpić odruchy serca: cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości, czy gniewu, wyczulenie na niesprawiedliwość, czy też ufność i przebaczenie. Są to przymioty miłości, która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”. Taka bowiem miłość „nigdy nie ustaje”.

Na zakończenie homilii bp Andrzej bezpośrednio zwrócił się do młodych zgromadzonych w świątyni. Prosił, by z miłością i entuzjazmem służyli bliźnim, by rozdawali swe talenty, aby pomagać, a nie tylko dla zysku, czy pozycji społecznej i wreszcie, by przygotowali się do przyszłości poprzez uczestnictwo w parafialnych spotkaniach w zakresie szkół ponad gimnazjalnych. „Uczcie się miłości, bo to wspaniałe doświadczenie” nawoływał biskup.

Po Mszy świętej uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Młodzieży kontynuowano w toruńskim kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny. Zagrał tam m. in. zespół ”Levemus Corda” z Nowego Miasta Lubawskiego, który również towarzyszył śpiewem na Eucharystii. Młodzież KSM-u z Biskupic przedstawiła misterium „Pokutnik z Osjaku” według R. Brandstaettera. Na koniec zagrał zespół „40 na 30 na 70”.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.