Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wywiad z bpem Andrzejem Suskim

2017-11-11
Bp Andrzej Suski/Fot. Wiesław Ochotny
Najważniejszym wydarzeniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, w 1999 r. Kolejne lata to był czas entuzjazmu i inspiracji wynikających z tej właśnie wizyty – podkreśla odchodzący na emeryturę, pierwszy biskup diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski, który podsumowuje 25 lat swojej posługi.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Ksiądz Biskup przez 25 lat pełnił posługę biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej czyli od czasu jej utworzenia na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus. Jakie było najważniejsze wydarzenie tego czasu?

Bp Andrzej Suski: Tych wydarzeń było wiele, ale myślę, że najważniejszym była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, w 1999 roku. Kolejne lata to był czas entuzjazmu i inspiracji wynikających z tej właśnie wizyty. Papież odwiedził diecezję toruńska, a w niej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie spotkał się z rektorami wyższych szkół i uniwersytetów polskich. To było wydarzenie bezprecedensowe, bo po raz pierwszy miało miejsce na uniwersytecie państwowym.

Wyjątkowe było też to, że Jan Paweł II beatyfikował w Toruniu kapłana toruńskiego. Pamiętając o zbiorowej beatyfikacji w Warszawie, warto zaznaczyć, że ks. Stefan Frelichowski został w pewien sposób uhonorowany tym, że uroczystość wyniesienia go na ołtarze miała miejsce tam, gdzie pełnił posługę duszpasterską i gdzie rozpoczął drogę męczeńską.

Jakie były inne radosne momenty w posłudze Księdza Biskupa?

Zawsze dla biskupa bardzo radosnymi wydarzeniami są święcenia kapłańskie, bo kapłani niosą w sobie przyszłość diecezji. Dlatego jestem szczęśliwy, że mogłem wyświęcić dużą liczbę kapłanów. To jest radość dla każdego biskupa. Wiele radości dał mi też osobiście dynamiczny rozwój Caritas diecezji toruńskiej – powstało 9 ośrodków, w tym bursa akademicka i dwie bursy dla młodzieży licealnej. Ważne były też procesy beatyfikacyjne – bł. Matki Marii Karłowskiej i wspomnianego już ks. Stefana Frelichowskiego. Obecnie w toku są dwa kolejne procesy, które rozpoczęły się na etapie diecezjalnym. Te ziarna świętości to także radość dla każdego biskupa i wszystkich wiernych.

Jakie trudne momenty zapamiętał Ksiądz Biskup najbardziej ze swojego posługiwania?

Niewątpliwie organizowanie diecezji od podstaw niesie wiele kłopotów, mniejszych i większych problemów, które trzeba było pokonywać. Jednak w tej chwili pamiętam bardziej radości.

Czego życzyłby Ksiądz Biskup nowemu biskupowi?

Życzę mu przede wszystkim, żeby poczuł się bardzo dobrze w diecezji, która go oczekuje. By cieszył się życzliwością kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Jestem przekonany, że to będzie miało miejsce.

Źródło: episkopat.pl
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.