Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kościół głosi wizję rozwoju, a nie postępu - konferencja o papieskich encyklikach społecznych na WT UMK

2017-11-16
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz /fot. Joanna Kruczyńska
Kościół głosi wizję nie tyle postępu, ale integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa – powiedział ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz podczas konferencji naukowej „Postęp – nadzieja – wyzwolenie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych” zorganizowanej 16 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas trzech sesji konferencji głos zabrało ponad dziesięciu prelegentów. Tematy poruszane przez mówców z różnych perspektyw ukazywały nauczanie Kościoła zawarte w encyklikach papieskich, a dotyczące wymiaru społecznego życia człowieka.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz z UMK w Toruniu skupił się na kwestii różnego pojmowania przez naukowców zjawiska postępu. Podkreślił, że Benedykt XVI, odwołując się do św. Tomasza z Akwinu, postrzega człowieka jako współpracownika powołanego przez Boga do współtworzenia świata. Zauważył, że w życiu człowieka mogą być małe nadzieje, te codzienne, ale jest też tzw. wielka nadzieja, czyli nadzieja na „szczęśliwość życia wiecznego”, która jest fundamentalna i dana od Boga.

O iluzjach, jakie współcześnie generuje postęp przejawiany głównie w dziedzinie technicznej, mówił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z UAM w Poznaniu. Podkreślił, że postęp naukowo-techniczny daje iluzję podmiotowości, ale w rzeczywistości więzi człowieka i redukuje go do towaru, jakim jest informacja. Ratunkiem, który daje nauka Kościoła, jest pewne przewartościowanie. – Kościół głosi wizję nie tyle postępu, ale integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa – mówił ks. prof. Bortkiewicz.

Postęp pojmowany jako integralny rozwój człowieka i stanowiący podstawy ładu społecznego był tematem wystąpienia ks. dr. hab. Ireneusza Stolarczyka, prof. UPJPII w Krakowie. – Osobista relacja z Jezusem podczas Komunii św. pomaga dojrzeć do tego, by być obecnym w życiu społeczno – politycznym. To ciąg zdarzeń i jedność w życiu chrześcijanina – mówił prelegent. Święty człowiek jest dobrym obywatelem i że jesteśmy zobligowani do tego, by w życie społeczne wnosić to, co uzyskaliśmy z wiary.

W trakcie konferencji poruszono też kwestię rozwoju społecznego poprzez partycypację społeczną, o czym mówiła dr hab. Wioletta Szymczak z KUL. Opierając się na badaniach własnych ukazała, że dobrowolne, bezinteresowne i czynne zaangażowanie się jednostek w działania prospołeczne na rzecz innych, pomaga w rozwoju indywidualnym i społecznym. Ks. dr hab. Janusz Szulist z UMK w Toruniu przybliżył cechy społeczeństwa konsumpcyjnego podkreślając, że konsumpcja będzie dobra wtedy, gdy posłuży zintegrowanemu rozwojowi człowieka.

O ekologii pojmowanej przez papieża Franciszka jako „naglące wezwanie do ochrony wspólnego dobra i więzi człowieka ze wszystkim, a przez to ze Stwórcą wszystkiego” mówił ks. dr Roman Misiak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Na zakończenie drugiej sesji ks. dr Dawid Stelmach z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznani mówił o współczesnej roli teologii wyzwolenia w nauczaniu Kościoła.

W sesji trzeciej konferencji krótkie komunikaty wygłosili naukowcy toruńskiego UMK: ks. dr hab. Wiesław Łużyński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK, mgr Katarzyna Pętlicka i dr Krzysztof Pilarz.

Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
jk/Toruń/KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.