Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

25-lecie istnienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej

2017-11-19
Fot. Mateusz Starczewski/SAI
– Chrześcijanin nie zaczyna od zera. Nie może też powiedzieć, że wszystko zdobył sam. W życiu chrześcijańskim budujemy z materiału, który został nam dany – mówił bp Andrzej Suski podczas jubileuszu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli członkowie SRK z całej diecezji oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.


Mszę św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Suskiego koncelebrowali asystenci kościelni poszczególnych oddziałów SRK z terenu diecezji. Wśród nich był obecny ks. prał. Józef Nowakowski, który od 25 lat pełni funkcję asystenta diecezjalnego Stowarzyszenia.

Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, które wspierają działania SRK na terenie miasta i województwa m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski oraz poseł Anna Sobecka, która pełniła funkcję prezesa SRK.

W homilii bp Andrzej Suski nawiązując do Ewangelii o talentach podkreślił, że ewangeliczny talent jest przede wszystkim darem od Boga. – Chrześcijanin nie zaczyna od zera, nie może powiedzieć, że wszystko zdobył sam. W życiu chrześcijańskim jest inaczej: budujemy z materiału, który został nam dany. Istnieje podstawa, która została nam podarowana. Wszystko jest łaską, ale z naszej strony trzeba odpowiedzieć na dar, który został nam powierzony – mówił bp Suski.

Trzeba zadać sobie pytanie: co zrobiliśmy z darami, które otrzymaliśmy? – Co z nimi robimy? Kogo ubogaciliśmy naszą wiarą? Jak wiele rozdaliśmy ze skarbca miłości swojego serca? Ile dzieł dokonaliśmy pod natchnieniem Ducha Świętego? – pytał bp Suski. Wskazując na postawę sług, którzy nie bali się zaryzykować i puścili w obieg talenty otrzymane od swojego pana, podkreślił, że jest to wskazówka dla każdego z nas. Tak mamy działać w naszych środowiskach. – Dla chrześcijanina nie ma zamkniętych miejsc i sytuacji. Każde środowisko może stać się okazją do wykorzystania darów Bożych – mówił.

Analizując postawę sługi, który nie pomnożył otrzymanego daru wskazał, że przyczyną unikania odpowiedzialności może być błędne wyobrażenie Boga. – W oczach sługi Pan jawi się jako ktoś twardy, chciwy, nieludzki. Jest postrzegany jako niewrażliwy sędzia, nieczuły księgowy, który porusza się wyłącznie po terenie suchych liczb. Ten sługa nie rozumie, że relacja z Bogiem jest relacją miłości – dodał ksiądz biskup. Z błędnego obrazu Boga rodzi się zachowanie, którym kieruje strach. – Taki człowiek przemienia wszystko: słowo, Ducha Świętego, wiarę, prawdę w martwy depozyt i grzebie samego siebie – mówił.

Sługa dobry i wierny nie oddaje talentów, ale je tylko pokazuje. Pokazanie, to coś innego niż zwrot z procentami. Tu chodzi nie tyle o liczby, ile o relację z działalności. – Jubileusz jest okazją do tego, by opowiedzieć Bogu o dobru, które zasialiśmy w najmniej spodziewanych miejscach, o wolności z której korzystaliśmy wyzwalając innych swoim jasnym stanowiskiem i w duchu Ewangelii. W takim przypadku możemy przyjść nawet z pustymi rękoma bez obawy. I możemy wyznać: Panie niczego nie zatrzymaliśmy dla siebie. Obsypałeś nas darami, ale przychodzimy ubodzy, bo szczodrze rozdaliśmy te dary innym – podkreślił bp Suski.

Hierarcha wezwał wszystkich do modlitwy o hojne serce i światły umysł, byśmy umieli wykorzystywać dla dobra innych dary, które otrzymaliśmy od Boga na przestrzeni 25 lat i nadal otrzymujemy.
Na zakończenie uroczystości życzenia złożyli przedstawiciele władz.

Poseł Anna Sobecka podkreśliła znaczenie rodziny w życiu społecznym. – Rodzina jest najważniejszą grupą społeczną, która pełni wiele funkcji umożliwiających trwanie i rozwój społeczeństwa. To w niej kształtują się charaktery, postawy życiowe i przekazywane są wartości stanowiące fundament życia społecznego – mówiła. Podkreśliła, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji toruńskiej już od 25 lat troszczy się o kondycję polskiej rodziny, angażuje się w ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i wyraziła radość, że wywodzi się z tak szlachetnego środowiska.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podziękował za owocną współpracę Stowarzyszenia z samorządem Torunia i podkreślił, że minione 25 lat to dobrze wykorzystane ćwierćwiecze.

Przedstawiciel marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego dziękował za cenne inicjatywy podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. W imieniu marszałka wręczył srebrny medal za działalność na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Mateusz Starczewski/SAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.