Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja akademicka na Wydziale Teologicznym

2017-11-25
Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz podczas konferencji /fot. Mateusz Starczewski/SAI
O kobiecości i męskości dyskutowali uczestnicy konferencji akademickiej TEKA, która po raz piąty odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W głównej części konferencji swoje referaty wygłosili m.in. ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz oraz dr Krzysztof Pilarz.

O współczesnych kwestiach terapeutycznych mówił dr Krzysztof Pilarz. Odnosząc się do tekstu Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka podkreślił problem samotności w życiu człowieka. Bóg stwarza kobietę jako odpowiednią pomoc dla mężczyzny. Pomoc oznacza tutaj ratowanie i ocalanie, jest to jakaś siła twórcza, a nie pomoc „kuchenna”.

Odpowiedzialność mężczyzny to odpowiedzialność za słowo wypowiadane i otrzymane od Boga. Jednak w momencie kuszenia jest bierny, milczy i zrzuca odpowiedzialność na kobietę. Owa bierność jest przyczyną wielu problemów i kryzysów małżeńskich.

Mężczyzna miał bronić kobiety, być odpowiedzialnym za ogród, tymczasem był bierny. Miał być silny, tymczasem przywdział pancerz, który utrudniał relacje. Być może ten kryzys był potrzebny, by Adam odkrył, że jest odpowiedzialny za siebie i świat powierzony przez Boga.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz z kolei podjął temat kobiecości i męskości w oparciu o „filozofię osobowości” Franciszka Sawickiego. Podkreślił, że osobowość wyróżnia człowieka spośród wszystkich istot stworzonych. Dzięki wspólnocie człowiek wzrasta w odkrywaniu kim jest i jaki jest cel jego życia. Główną cechą mężczyzny jest aktywność, natomiast główną cechą kobiety jest bierność. Należy jednak tej bierności rozumieć jako bezczynności, ale jako otwartość na innych, podejmowanie działania służącego dobru innych, aż do zapominania o sobie.

Podkreślił, że wiara w Chrystusa pozwala człowiekowi na odkrycie swojej godności i celu życia. – Chrześcijaństwo jest religią, która wychodzi naprzeciw najgłębszym tęsknotom naszych czasów – mówił ks. prof. dr hab. Mróz.

W ramach konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy podejmowali problemy relacji kobieta-mężczyzna w ujęciu starotestamentalnym, współczesnym i ludowym. Zastanawiano się nad teologicznym wymiarem płci oraz nad różnicami w religijności kobiet i mężczyzn. Łącznie swoje wystąpienia wygłosiło ponad 20 prelegentów prezentujących różne dziedziny naukowe.

TEKA już od 2013 roku regularnie gości w kalendarzu jesiennych wydarzeń naukowych. Przedmiotem tegorocznych obrad był człowiek postrzegany jako mężczyzna i kobieta. Tak zarysowana tematyka umożliwiła rozmaitość interpretacji. Organizatorzy chcieli, aby nad tym zagadnieniem pochylili się badacze różnych dziedzin nauki z całej Polski. TEKA ma także na celu integrowanie młodych środowisk naukowych, dlatego oprócz wybitnych naukowców obecni byli studenci i doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową.

Organizatorami konferencji są: Wydział Teologiczny oraz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
xpb/Toruń/KAI
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.