Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rekolekcje w Przysieku

2007-04-29
W dniach 23–25 marca odbyły się w Przysieku rekolekcje dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas diecezji toruńskiej. Prowadził je dyrektor Centrum Wolontariatu w Działdowie ks. Zdzisław Syldatk.

Rekolekcjonista przeprowadził trzy konferencje dotyczące powołania, w myśl tegorocznego hasła: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. Wskazywał, że nie wystarczy być dobrym człowiekiem, trzeba być człowiekiem wierzącym. Podał przykład do naśladowania – osobę Jana Pawła II. Potrzebni są autentyczni świadkowie Boga, żyjący wiarą w zwykłej codzienności, jak przywołany kiedyś przez Jana Pawła II jego przyjaciel Jerzy Ciesielski, o którym Ojciec Święty powiedział: „Wiara była miarą Jego codziennych obowiązków”.

Ks. Zdzisław Syldatk w rozważaniach mówił o powszechnym wezwaniu do świętości: „Świętymi bądźcie, bo ja jestem Świętym, Pan Bóg wasz”. Bóg jest Miłością, a człowiek tą miłością ma nasiąkać. Chrystus pragnie od nas tej miłości: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem”. Ks. rekolekcjonista wskazywał również na Sąd Ostateczny jako na egzamin z miłości. Prawdziwa miłość wyprowadza mnie z siebie ku innym. Ten, kto odkrył Chrystusa, musi też do Niego prowadzić innych.

W pierwszym dniu po katechezie uczestniczyliśmy w wieczornej Drodze Krzyżowej i Apelu Jasnogórskim. Drugiego dnia była okazja do dobrego rachunku sumienia i do spowiedzi świętej, a o godz. 15.00 przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęła się adoracja. W homilii podczas wieczornej Eucharystii ks. Syldatk zwrócił uwagę na tragedię, jaką jest trwanie w grzechu. Na przykładzie Nikodema pokazał, że zawsze jest możliwe nawrócenie. Wieczorem spotkaliśmy się na tzw. „pogodnym wieczorze”.

Rekolekcje dla opiekunów SKC zakończyły się niedzielną Eucharystią. Spotkał się też z nami ks. Dyrektor Daniel Adamowicz, który wyraził wdzięczność za nasze przybycie na rekolekcje do Przysieka. Podkreślił, że jest to rok jubileuszowy – 15-lecie diecezji toruńskiej i Caritas. Przypomniał, że w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą wręczane legitymacje wolontariuszom Caritas. Poinformował, że TV Bydgoszcz zrealizowała film o działalności Caritas naszej diecezji i że ukaże się publikacja książkowa na ten temat. Ks. Dyrektor był bardzo otwarty na wszelkie pomysły opiekunów Kół Caritas i życzył wszystkim, mimo trudów dnia codziennego, wytrwałości w dawaniu dobra innym.

Elżbieta Burzyńska

 

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4
Toruń - Domek DA oo. jezuitów, po Mszy św. o godz. 19
GRU
4
Toruń - Barbarka, kaplica św. Barbary, godz. 13:00
GRU
4
Grudziądz - Bazylika św. Mikołaja Bpa, godz. 10:00
GRU
6
Toruń: Wydział Teologiczny UMK (sala IA), godz. 19:00
GRU
9
Muzeum diecezjalne, ul. Żeglarska 7, godz. 17.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.