Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja książki bpa Andrzeja Suskiego

2017-12-18
Bp Andrzej Suski przyjmuje gratulacje od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego /fot. Anna Głos
Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbyła się promocja książki bp. Andrzeja Suskiego pt. „Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny.” Wyjątkowa pozycja powstała jako owoc blisko 20 lat pracy bpa Suskiego.

Spotkanie promujące książkę bpa Suskiego odbyło się 18 grudnia w auli Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli: biskup toruński Wiesław Śmigiel i biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki oraz przedstawiciele władz samorządowych, miejskich i społeczność akademicka.

Prezentacji książki dokonał ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki. Dokonując omówienia jej treści zauważył, że „Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny” to pierwsze w historii dzieło tego typu. – Praca bp. Andrzeja Suskiego służyć będzie wielu pokoleniom historyków liturgii, znawcom paleografii, naukowcom zajmującym się średniowiecznym rękopiśmiennym piśmiennictwem. Posłuży także studentom teologii liturgii głównie w zakresie pogłębionego studium euchologii – mówił ks. prof. Konecki.

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn w swojej laudacji podkreślił, że Rękopiśmienne Mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny posłuży także badaczom religii, kultury i sztuki.

Bp Andrzej Suski podzielił się z uczestnikami prezentacji techniczną stroną swojej pracy. Materiały przeglądał i zbierał przez około 20 lat w archiwach różnych europejskich bibliotek. Jednocześnie dzieło to powstało przy współpracy UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Gratulacje ale i podziękowania dla bpa Andrzeja Suskiego przekazał m.in. Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UMK bp Wiesław Śmigiel. Wyraził swoją wdzięczność za cały naukowy dorobek swojego poprzednika, a w tym i prace na rzecz utworzenia Wydziału Teologicznego przy UMK. Ksiądz biskup zapewnił też o pragnieniu kontynuacji tego dzieła.

Bezpośrednio po prezentacji książki pracownicy, studenci i goście związani z Wydziałem Teologicznym składając sobie świąteczne życzenia dzielili się opłatkiem. Bp Wiesław Śmigiel życzył wszystkim obecnym, by za sprawą łaski Bożej, którą jesteśmy obdarowani dzięki Wcieleniu i Narodzeniu Syna Bożego wzrastali w wierze, nadziei i miłości w relacji z drugim człowiekiem. – Życzę z całego serca, byśmy oprócz wielkiej radość, wynikającej z faktu wkroczenia Boga w historię, mieli też odwagę tworzyć środowisko chrześcijańskie, które promieniuje na cały uniwersytet – zakończył.
wz, xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Anna Głos
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.