Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Szkoła do nieba

2007-04-29
Dobiegła końca druga edycja Szkoły Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przez prawie pół roku przygotowywała ona dorosłych do przyjęcia sakramentów życia chrześcijańskiego. W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową w toruńskiej katedrze św. Janów uczestnicy Szkoły po raz pierwszy przystąpili do komunii św. i przyjęli sakrament bierzmowania.

Szkoła powstała jesienią 2005 r. i działa w ramach Katolickiego Ośrodka Psychologiczno – Pastoralnego „Cyrenejczyk” w Toruniu. Zapewnia uczestnikom możliwość przystąpienia do sakramentu chrztu św., pierwszej komunii św. oraz bierzmowania. Skierowana jest do osób, które skończyły 20 lat. – Toruń jest miastem studenckim, dużo w nim młodych ludzi, którzy z różnych względów nie otrzymali sakramentów we właściwym czasie – wyjaśnia ideę powołania SDCh ks. Marian Kowalski, dyrektor „Cyrenejczyka”. – Teraz są z dala od rodzinnych parafii, one nie mogą ich przygotować. Dlatego uznaliśmy, że taka szkoła jest potrzebna. Można w niej nadrobić zaległości i stać się dojrzałymi chrześcijanami. Rok temu udzielono sakramentów dwóm kobietom. Co ciekawe nie były to studentki, a żony i matki w wieku 50 – 60 lat. Pierwsza z nich przystąpiła do pierwszej komunii św. oraz bierzmowania, drugiej brakowało jedynie sakramentu bierzmowania.

Uwzględniając natomiast zakończoną właśnie edycję, to rozpoczęło ją pięć osób, skończyły zaś trzy. Zgłosiły się, bo uznały, że powinny uzupełnić życie sakramentalne. – Nie kierował nimi żaden przymus. Dla przykładu, ich decyzje nie były powodowane zawarciem małżeństwa, w którym druga osoba nalegałaby na odrobienie zaległości – opowiada ks. Kowalski. – Po prostu w życiu tych osób, nadszedł taki moment, że odezwała się potrzeba serca i przeżyte nawrócenie. W tej edycji byli wyłącznie mężczyźni, z których najstarszy miał 56 lat, najmłodszy 25. Ks. Kowalski spotykał się z uczestnikami raz w tygodniu. Każde spotkanie trwało dwie godziny i składało się z dwóch części. Pierwsza realizowana była w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i polegała na poznawaniu informacji związanych z podstawami chrześcijaństwa. Uczestnicy poznawali prawdy wiary, dowiadywali się dlaczego ważne są sakramenty. Druga część dotyczyła praktycznej formy przeżywania religii, spoglądania na świat oczami Ewangelii oraz zajmowania postawy chrześcijańskiej w codziennym życiu, dawania świadectwa. Czytano Pismo Święte i budzono duchowość w oparciu o 10 kroków dojrzałości chrześcijańskiej ojca Franciszka Blachnickiego (Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa kultura, Agape).

Szkoła daje nie tylko możliwość przyswojenia wiedzy religijnej, ale też tworzy szansę wejścia we wspólnotę życia chrześcijańskiego. Jakim tematom konkretnie były poświęcone spotkania? Dla przykładu tematem jednego z nich była modlitwa. Tłumaczono, czym ona jest, dlaczego jest konieczna w codziennym życiu, w jaki sposób należy ją odmawiać, jak się do niej przygotowywać oraz na czym polega jej moc. Odkrywano wzorce modlitwy oraz analizowano co na jej temat mówi Pismo Święte. Dodatkowo oprócz spotkań w grupie, każdy miał obowiązek wnikliwego czytania Pisma Świętego w domu. Wszystko po to, by kontakt z religią był jak najczęstszy i wypełniał istotną część życia. Obecnym neofitom we wzrastaniu na drodze wiary stale towarzyszyli studenci wydziału teologicznego UMK. Nie tylko pomagali prowadzić spotkania, ale również dawali osobisty przykład religijnego zaangażowania. – Świadectwo świeckich jest niezwykle ważne – ocenia ks. Kowalski. – Wiadomo bowiem, że inaczej jest odbierany przykład dawany przez kapłana, a inaczej przez kogoś, kto nie jest osobą duchowną, ale przeżywa wiarę bardzo mocno. Jak przyznaje kapłan opiekujący się grupą, rozwój świadomości religijnej był widoczny podczas cotygodniowych spotkań. Dlatego też w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową przystąpili oni do sakramentów świętych w katedrze św. Janów w Toruniu. Wszyscy byli bierzmowani, z kolei jeden nich po raz pierwszy przystępował także do komunii św.

Szkoła Dojrzałości Chrześcijańskiej swoją działalność wznowi jesienią tego roku. Jednocześnie „Cyrenejczyk” od stycznia tego roku prowadzi indywidualne zapisy dla tych wszystkich, którzy uznali, że warto przyjąć pełnię sakramentów Kościoła Katolickiego.
Toruńscy oo. jezuici przy kościele Ducha Świętego, także prowadzą odpowiednie kursy i pomagają nadrobić zaległości w życiu sakramentalnym. Na razie w „Cyrenejczyku” braki w tym trybie, chce nadrabiać kolejna trójka chętnych. Będą pracować indywidualnie, a sakramenty otrzymają wtedy, gdy poziom ich wiedzy chrześcijańskiej będzie wystarczający. – Oczywiste, że osób, które mają tego typu braki jest w naszej diecezji dużo więcej. My wychodzimy w kierunku ich potrzeb, ale wszystko zależy przecież od zainteresowanych. Jeśli są zmotywowani, by zmienić swoją sytuację, to Szkoła może im pomóc. Nigdy bowiem nie jest za późno na nawrócenie i na pełne sakramentalne uczestnictwo w życiu Kościoła – ocenia ks. Kowalski.

Dominik Wójcicki

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.