Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Mamy jedno życie. Wypełnijmy je obecnością Boga

2017-12-31
Fot. ks. Paweł Borowski
- Nie mamy kilku żyć. Wypełniajmy dany nam czas dobrymi decyzjami i bliskością Boga - powiedział bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze podczas nabożeństwa na zakończenie roku. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się kapłani, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy.

Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne poprowadził proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Marek Rumiński. Po nabożeństwie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.


W homilii Ksiądz Biskup zaznaczył, że w Biblii mamy dwa rozróżnienia czasu: chronos i kairos. Chronos to czas, który odmierzamy zegarkiem, to coś co płynie. Natomiast kairos to czas, który nie płynie, lecz wypełnia się. Można zauważyć, że dziś wielu ludzi żyje tylko czasem chronos. Tymczasem czas człowieka to kairos.
 

Bp Śmigiel podkreślił, że każda chwila ludzkiego pielgrzymowania jest ważna. – Każda chwila jest niezwykła, niepowtarzalna, jest dla nas zadaniem. Od tego jak przeżyjemy nasze życie zależy nasza wieczność. Czas to dar niezwykłej wagi, niepowtarzalny dar – mówił. Zaznaczył, że nikt z nas nie ma kilku żyć do dyspozycji. Życie jest jedno. – Jeśli chcemy czynić, coś dobrego, to trzeba to czynić natychmiast. Nie wiemy czy będzie jutro. Ono nie jest nikomu zagwarantowane, mamy dziś, mamy tę chwilę, którą daje nam Bóg  – mówił.  Chcielibyśmy niektóre rzeczy powtórzyć, zrobić lepiej, ale to jest niemożliwe. Możemy wyciągnąć wnioski ze swoich grzechów, błędów i pomyłek, ale powtórzyć się nie da. Mamy jedno życie i dzisiejsza liturgia słowa pomaga nam w odkrywaniu jak przeżyć to życie, by wydawało dobre owoce.

Ksiądz Biskup wskazał na słowa Symeona mówiące o tym, że Chrystus jest znakiem sprzeciwu. – Jezus był i jest, i zostanie znakiem sprzeciwu tzn. od każdego z nas żąda decyzji – mówił bp Śmigiel. Wskazał także, że miecz, który przenika serce Maryi to Słowo Boże. – To Słowo Boże, które przenika życie Maryi doprowadziło Ją do wyboru, by być blisko Jezusa Chrystusa, doprowadziło też do cierpienia. Ten miecz przenika także nasze serca – mówił. Zaznaczył, że przyjęcie Słowa wiąże się także z błogosławieństwem i szczęściem. – Miecz przypomina nam, że jeśli chcemy pewnego dnia osiągnąć szczęście wieczne, to musimy każdego dnia dokonywać wyborów i albo opowiadać się po stronie Pana Jezusa, albo przeciwko Niemu – dodał.

Podkreślił, że dla Jezusa warto poświęcić każdą chwilę. – Czas przeznaczony dla Jezusa nie jest czasem straconym, on wraca do nas, a czas, którego poskąpimy Jezusowi wcale nie jest dla nas, mamy go jeszcze mniej – zaznaczył.

Na zakończenie Eucharystii bp Śmigiel życzył wszystkim zgromadzonym i wszystkim diecezjanom, by każdego dnia wypełniali dany im czas obecnością Boga i dobrymi wyborami.
xpb/KAI
Zdjęcia: ks. Paweł Borowski


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.