Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kolejne spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

2018-01-22
Wierni bratnich Kościołów spotkali się w toruńskiej cerkwi prawosławnej na wspólnej modlitwie.

W ramach przeżywania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 22 stycznia, w Toruniu w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja przy ul. Podgórnej odbyło się spotkanie ekumeniczne. Obecni byli na nim duchowni prawosławni z Ciechocinka, Bydgoszczy, a modlitwom przewodniczył gospodarz miejsca ks. Mikołaj Hajduczenia.
 
Tego dnia nie zabrakło również duchownych ewangelickich z proboszczem toruńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Michałem Walukiewiczem, ks. Janusza Olszańskiego - przewodniczącego Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. Mirosława Michalskiego – proboszcza parafii polskokatolickiej w Toruniu.
 
Kościół rzymskokatolicki reprezentowali: ks. prał. Stanisław Kardasz – emerytowany proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu, ks. kan. Krzysztof Krzemiński - kierownik Referatu ds. Dialogu Religijnego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, ks. kan. Dariusz Żurański – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, kaznodzieja spotkania oraz dk. Waldemar Rozynkowski.
 
Ks. kan. D. Żurański zwrócił uwagę zebranych na podstawę spotkań ekumenicznych, którą winna być miłość. Najważniejszym bowiem przykazaniem chrześcijan jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. – Szukajmy tego, co nas łączy, a łączy nas miłość, bo chrześcijaństwo to religia miłości – podkreślał ks. kan. Żurański zaznaczając, że nauczanie jedności przez siłę nie jest skuteczne.
 
Tekst i fot. Joanna Kruczyńska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.