Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konkurs Wiedzy Biblijnej

2007-05-13
fot. Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami / Archiwum redakcji
XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, a adresowany do uczniów szkół średnich, ma już za sobą etap szkolny i diecezjalny. Do konkursu z terenu diecezji toruńskiej zgłosiło udział 14 szkół średnich, w tym 9 z Torunia, 2 z Nowego Miasta Lubawskiego, 2 z Brodnicy i 1 z Jabłonowa Pomorskiego.

Zwycięzcy szkolnego etapu konkursu przystąpili 20 kwietnia do etapu diecezjalnego, który odbył się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu. Wzięli w nim udział uczniowie: Arkadiusz Soroka z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, Norbert Tonta z Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, Julia Górzkowska z VIII L0 w Toruniu, Klaudia Okonek i Karolina Korzaniecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu, Tomasz Załuski i Maciej Gajewski z III LO w Toruniu, Joanna Sobań i Aleksandra Małkiewicz z I LO w Toruniu oraz Natalia Żabińska z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Paweł Kłosowski i Cezary Najdrowski z Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim. Do konkursu przygotowywali ich katecheci: ks. Mirosław Gierko, ks. Marcin Zubik (redemptorysta), ks. Grzegorz Kopeć, ks. Wojciech Murawski, s. Katarzyna Wojtowicz (józefitka), mgr Bożena Szwechowicz, mgr Aleksandra Łuczak, mgr Joanna Betlejewska, mgr Magdalena Witkowska, mgr Dariusz Markuszewski.

Tematem konkursu były Listy św. Pawła Apostoła i Dzieje Apostolskie. Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 12 i 13 czerwca w Niepokalanowie, zakwalifikowali się: Joanna Sobań (I miejsce) i Aleksandra Małkiewicz (III miejsce) uczennice I LO w Toruniu oraz Paweł Kłosowski (II miejsce) uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim.

Organizatorzy dziękują wszystkim katechetom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie i pomogli im się przygotować, oraz tym, których uczniowie brali udział tylko w etapie szkolnym – katechetom z II i V LO z Torunia i LO z Jabłonowa Pomorskiego. Podziękowania należą się także wszystkim uczestnikom etapu szkolnego i diecezjalnego za ich decyzję wzięcia udziału w konkursie i za pogłębienie wiedzy o św. Pawle, który po swoim nawróceniu okazał się głębokim myślicielem religijnym, człowiekiem wielkiego ducha i umysłu, niestrudzonym misjonarzem z pokorą głoszącym prawdę o Jezusie. Należy przyjąć, że każdy z uczestników konkursu, nawet jeśli nie uzyskał wymaganych punktów od komisji konkursowej, kwalifikującej do etapu diecezjalnego czy ogólnopolskiego, to otrzymał wiele punktów u Boga i niech ta myśl rekompensuje wszystkim trud włożony w przygotowanie się do konkursu i zachęca do udziału w kolejnej edycji. Organizatorzy dziękują również komisji oceniającej: jej przewodniczącemu ks. dr. Dariuszowi Iwańskiemu- bibliście, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, alumnom V roku WSD – Pawłowi Sobocińskiemu i Leszkowi Witkowskiemu. Ponadto organizatorzy dziękują za pomoc rektorowi WSD – ks. dr. Krzysztofowi Lewandowskiemu.

Grażyna Wiśniewska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.