Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Powściągliwość i praca to program życia - jubileusz 70-lecia obecności michalitów w Toruniu

2018-01-30
Fot. Joanna Kruczyńska
- Powściągliwość i praca to program życia dla każdego z nas – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas rozpoczęcia obchodów 70-lecia obecności Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Toruniu. Eucharystia sprawowana była w dniu wspomnienia bł. ks. Bronisława Markiewicza, który jest założycielem Zgromadzenia.


W uroczystości uczestniczyło ponad dwudziestu kapłanów, osoby konsekrowane i licznie zgromadzeni wierni świeccy. Obecny był także generał zgromadzenia ks. Dariusz Wilk CSMA oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Zgromadzonych przywitał ks. Krzysztof Winiarski CSMA, proboszcz parafii, który przedstawił krótki rys historyczny obecności michalitów w Toruniu.


W homilii bp Wiesław Śmigiel nawiązując do Liturgii Słowa zaznaczył, że w Kościele istnieje piękna różnorodność darów i charyzmatów. – Te dary otrzymaliśmy nie dla siebie, ale dla innych, to wielka mądrość Ducha Świętego, który każdemu daje charyzmaty i dary, i różne powołania, po to, byśmy mogli się dzielić, by budować wspaniałą świątynię Pana – mówił bp Śmigiel.

Zaznaczył, że diecezja składa się z wielu parafii i wspólnot, w tym ze wspólnot zakonnych. Wyrażając wdzięczność za posługę księży michalitów nawiązał do ideałów i wartości jakie pozostawił jako dziedzictwo bł. Bronisław Markiewicz, który wskazuje na szczególną troskę o dzieci i młodzież.  Posługa apostolska michalitów opiera się na dwóch filarach: powściągliwości i pracy. Ksiądz Biskup podzielił się świadectwem. Jako młody chłopak otrzymywał od swojego proboszcza pismo wydawane przez michalitów „Powściągliwość i Praca”. – To nie tylko pismo, ale także program na całe życie, który ukształtował moją duchowość – mówił.

Cnota powściągliwości nadawała charakter wspólnotom, które prowadził bł. ks. Markiewicz. Obok powściągliwości obecna była praca. Ks. Markiewicz rozróżniał 3 rodzaje pracy: fizyczną, umysłową i duchową.
- Zmieniły się czasy, ale problemy pozostałe te same. Myślę, że jeszcze bardziej potrzeba nam takiego programu, który będzie oparty na powściągliwości i pracy – mówił bp Śmigiel. Hierarcha dziękując michalitom za posługę powiedział, że otrzymali bardzo dużo darów od swojego założyciela. – Proszę was, byście z coraz większą gorliwością dzielili się swoim duchem i charyzmatem z całą diecezją – dodał.

Przed błogosławieństwem słowa gratulacji i podziękowań skierował prezydent Torunia Michał Zaleski.


Z racji jubileuszu zaplanowano wydanie publikacji prezentującej 70-lecie posługi michalitów w Toruniu. Księżą michalici zwrócili się z prośbą do mieszkańców Torunia o udostępnienie fotografii z archiwów domowych oraz o spisanie relacji i świadectw związanych z powstaniem ośrodka duszpasterskiego, kapliczki a potem budowy kościoła.

W diecezji toruńskiej księża michalici posługują w trzech parafiach: parafia pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Toruniu, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, parafia pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku.

W Toruniu księża michalici znani są z prowadzenia Oratorium im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza na toruńskich Rybakach oraz organizowania corocznego festynu pod nazwą Michayland – Fantastyczne Miasto Dzieciaków, w którym każdego roku uczestniczy kilkanaście tysięcy osób. Od początku istnienia Oratorium otoczyło opieką prawie 2,5 tysiąca dzieci. Toruńska parafia prowadzona przez księży michalitów od blisko 40 lat prowadzi nabożeństwa fatimskie. W roku jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich kościół otrzymał przywilej odpustowy dla wiernych, którzy uczestniczą w nabożeństwach fatimskich. W Górsku michalici prowadzą Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki. W CEM znajduje się m.in. multimedialne muzeum poświęcone bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku k/Jarosławia. Był kapłanem diecezji przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także profesorem seminarium duchownego. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Posłuszny głosowi Bożemu udał się do św. Jana Bosko do Włoch i został jego uczniem. Po 7 latach pobytu wraca w 1892 roku do Polski i obejmuje parafię w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadzi szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Szybko dojrzewa w nim myśl o założeniu nowej rodziny zakonnej.

W dniu 23 września 1897 roku skierował po raz pierwszy do biskupa przemyskiego i do Ojca Świętego prośbę o pozwolenie na założenie Zgromadzenia. Mimo usilnych starań nie doczekał się chwili zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarł 29 stycznia 1912 roku. W dniu 29 września 1921 roku biskup krakowski Adam Stefan Sapieha wydał dekret erekcyjny Zgromadzenia. Natomiast 15 czerwca 1966 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie papieskim. Proces beatyfikacyjny ks. Bronisława Markiewicza rozpoczął się w 1958 roku. W dniu 2 lipca 1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. Beatyfikacja odbyła się w warszawie 19 czerwca 2005.
xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Joanna Kruczyńska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.