Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dni Szelążkowe w Toruniu

2018-02-09
Rozpoczęły się Dni Szelążkowe. Podczas pierwszego dnia, 9 lutego, odbyła się sesja naukowa.
Bp. Adolf Piotr Szelążek jako biskup wygnaniec z diecezji łuckiej na Wołyniu ostatnie 4 lata swego życia spędził w podtoruńskim Zamku Bierzgłowskim. Dni Szelążkowe wpisują się w trwający proces beatyfikacyjny bp. Szelążka.

Sesja naukowa, która odbyła się w toruńskim Centrum Dialogu, miała trzy wymiary. Przedstawiono zarys historyczny czasów, w których żył i posługiwał bp Szelążek, a także główne nurty myśli katolickiej szerzonej przez biskupa i ówczesny Kościół katolicki, przybliżono niektóre elementy trwającego procesu beatyfikacyjnego oraz zaprezentowano inscenizację w wykonaniu grupy teatralnej z Łucka.

O czasach, w jakich przyszło żyć i służyć bp. Szelążkowi opowiadał dr hab. Maciej Krotofil. Podkreślił, że okres międzywojenny, w którym funkcjonowało w granicach Polski województwo wołyńskie, był trudny pod wieloma względami. Zamieszkująca tamten teren ludność była mieszanką narodowościową i wyznaniową. Blisko 70% stanowili Ukraińcy, ok. 16% Żydzi, 10% Polacy, reszta to Niemcy, Czesi i Rosjanie.

Szerzenie myśli katolickiej w tak zróżnicowanej społeczności było niezwykle istotne nie tylko dla rozwoju wiary, ale budowania spójności narodowej. Jednym z działających na tym polu był ks. Władysław Bukowiński, późniejszy błogosławiony, który po przybyciu do Łucka najpierw został wykładowcą w seminarium, potem m.in. sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, czy redaktorem czasopisma „Spójnia”. Po wybuchu II wojny światowej bp Szelążek mianował ks. Bukowińskiego proboszczem łuckiej katedry, co pokazuje, jak bardzo ufał jego możliwościom obrony religii katolickiej. O bł. ks. Bukowińskim opowiadała na sesji Maria Kalas. Podkreślała, że ks. Bukowiński w młodym pokoleniu upatrywał nadziei dla Polski i tak, jak bp Szelążek, miał świadomość życia na przełomie czasów, w których toczy się walka dobra ze złem. Głosił „nakaz ofiarnej miłości”, w imię której katolicy winni czynnie zwalczać bezbożnictwo.

Ks. prof. Dariusz Zagórski, jako cenzor-teolog, w trakcie trwania etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka, zapoznał się ze wszystkimi publikowanymi tekstami bp. Szelążka i wydał o nich opinię. Podczas sesji naukowej ks. prof. Zagórski ukazał bp. Szelążka jako człowieka, który umiłował świętość. Dowodem na to jest obranie przez bp. Szelążka „towarzysza podróży w życiu i posłudze”, jakim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Biskup szerzył jej kult i czcił ją tak bardzo, że uczynił ją patronką diecezji łuckiej, a tym samym główną pomocą w rozwoju diecezji. Świadcząc własnym życiem o tym, co głosił, bp Szelążek podjął walkę o harmonijne zespolenie społeczeństw na Kresach, podnoszenie moralności i wprowadzanie ducha Jezusa do rodzin. Szczególną opieką objął ubogich, których nie brakowało z uwagi na trwający kryzys gospodarczy.

Na zakończenie sesji głos zabrała s. Hiacynta Augustynowicz CST, postulatorka procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka, która przypomniała zebranym możliwe do podania do publicznej wiadomości fakty z ekshumacji bp. Szelążka. Po wydobyciu z krypty kościoła pw. Św. Jakuba w Toruniu doczesne szczątki biskupa były zeszkieletowane; zachowały się m.in. mitra i szaty. Szczątki zostały rozpoznane, oczyszczone i wraz z przedmiotami i odzieżą biskupa złożone tym razem do dwóch trumien (szczątki osobno, odzież osobno), a obydwie trumny zapieczętowane przez biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, złożone do sarkofagu w bocznej nawie kościoła świetojakubskiego.

Obecnie postulatorka na podstawie złożonej w Rzymie dokumentacji dotyczącej bp. Szelążka, będzie pisała Positio. To dokument, który musi mieć od 500 do 700 stron; w nim będzie udowadniana heroiczność cnót bp. Szelążka

Prowadzący sesję dk prof. Waldemar Rozynkowski zachęcił zebranych do zapoznania się z rozdawaną podczas sesji publikacją książkową własnego autorstwa, dotyczącą pobytu bp. Szelążka w Zamku Bierzgłowskim w latach 1946-1950.

Ostatnim elementem spotkania był występ grupy teatralnej z Łucka z Ukrainy z przedstawieniem „Kto we łzach sieje”.

W sesji naukowej wzięli udział m.in. biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki, kapłani, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, siostry terezjanki, goście z Ukrainy, a także przedstawiciele rodziny bp. Szelążka.

W ramach Dni Szelążkowych w Toruniu jutro, 10 lutego, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego o godz. 18.30 występ grupy teatralnej z Łucka, a o 19.15 koncert ku czci sługi Bożego bp. A.P. Szelążka. W niedzielę, 11 lutego, o godz. 13., w kościele pw. Św. Jakuba w Toruniu, uroczysta Msza św. o rychłą beatyfikację biskupa wygnańca.
jk/Toruń/KAI

fot. Joanna Kruczyńska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.