Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wielki Post to czas dojrzewania miłości

2018-02-14
Fot. ks. Paweł Borowski
- Popiół to wypalona materia, to wymowny symbol naszej przemijalności i oczyszczenia – mówił bp Andrzej Suski podczas Mszy św. z obrzędem posypania głów popiołem sprawowanej w bazylice katedralnej w Toruniu.

W Środę Popielcową w katedrze toruńskiej zgromadzili się kapłani, klerycy i wierni świeccy, by uczestnictwem w Eucharystii rozpocząć czas Wielkiego Postu. Mszy św. przewodniczył emerytowany biskup toruński Andrzej Suski, który podkreślił, że czas Wielkiego Postu to czas trwania przy Chrystusie dźwigającym krzyż. Zaznaczył, że jest to okazja do przemiany życia. – Czas Wielkiego Postu to czas sposobny, abyśmy w naszym życiu osobistym, zwłaszcza w życiu duchowym, naprawili to, co się zepsuło oraz umocnili to, co słabe w naszej miłości do Boga i bliźniego – mówił. Wskazał, że każdy z nas jest wezwany do pracy nad sobą. – Chodzi o to, byśmy odwracając się do grzechu i zwracając się ku Bogu oczyścili się wewnętrznie i wypalili nasze grzechy – dodał.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy Józef Szamocki. – Człowiek szuka innego szczęścia niż to, które proponuje świat – mówił. Wielki Post to czas, w którym chcemy uświadomić sobie na nowo tajemnicę dziecięctwa Bożego, to czas, w którym powracamy w ramiona Ojca. – Każdy z nas nosi w sobie zranienie fałszywą miłością własną – dodał bp Szamocki zaznaczając, że czas pokuty jest okazją do dojrzewania w prawdziwej miłości, która pochodzi od Boga.

W życiu duchowym wszystko jest odpowiedzią na działanie Ducha Świętego. Bp Szamocki podał dwa przykłady osób, które współpracowały z łaską i nie zmarnowały jej. Faryzeusz Szaweł, który mocą Ducha Świętego został przemieniony w Pawła, Apostoła narodów i łotr na krzyżu, który otrzymał łaskę nieba. – Oni przyjęli wezwanie Ducha Świętego usłyszane w głosie sumienia, otrzymali łaskę uwolnienia od tego, co zamykało ich w sobie, podjęli wielki trud nawrócenia, a zły duch przegrał – mówił. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu pozwala nam doświadczyć tego, czego ani oko widziało, ani ucho nie słyszało.

Dobre przeżycie Wielkiego Postu nie polega na realizacji tylko swoich postanowień i planów, lecz na współpracy z łaską i wolą Boga.  - Przed świętością Boga pozostaje tylko upaść na kolana i pozwolić Mu, aby przez Jezusa, mocą swojego Ducha mnie podniósł  - zakończył.
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.