Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W hołdzie Janowi Pawłowi II

2006-04-09
fot. Joanna Kruczyńska
W wigilię pierwszej rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II wierni parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach zgromadzili się na modlitewnym czuwaniu. Najpierw w dużym kościele trwała adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem.
Po tej osobistej modlitwie, zakończonej Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II, wszyscy przeszli do kaplicy Miłosierdzia Bożego, aby o godz. 20.30 uczestniczyć w rozważaniach tekstów papieskich poświęconych najważniejszym sprawom Kościoła. Rozważania połączono z kontemplacją kolejnych stacji Drogi Krzyżowej i przeplatano pieśniami wspólnie śpiewanymi pod kierunkiem Oli i Tomka Kwaśniewskich. Piękna muzyka dodawała podniosłego nastroju. Refleksja została przerwana o godz. 21.37, chwilę przejścia Jana Pawła II do „Domu Ojca”. W naszej wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. prob. Wojciech Miszewski, prosiliśmy o szybkie wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Wspólne czuwanie zakończyło się po godz. 22.00. Ten wieczór dostarczył zgromadzonym wielu wzruszeń i duchowych przeżyć. Uświadomiliśmy sobie na nowo bogactwo nauczania pozostawionego przez największego z Polaków, które domaga się stale wprowadzenia w życie. Program został przygotowany przez młodzież naszej parafii. Autorką scenariusza, dekoracji i reżyserem całego przedsięwzięcia była Joanna Kruczyńska, znana naszym parafianom z prac przy poprzednich przedstawieniach oraz pięknej dekoracji naszego kościoła.


W rocznicę śmierci Jana Pawła II, w niedzielę, o godz. 9.00 ks. prob. W. Miszewski odprawił Mszę św. o szybką beatyfikację zmarłego Papieża. W prezbiterium został wystawiony obraz Jana Pawła II, przed którym złożono Księgę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ponad 60 osób podjęło się tego dzieła, jako daru dla Ojca Świętego z okazji I rocznicy jego śmierci.

Ks. Dariusz Żurański

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.